Lokaludvalg Fyn

Lokaludvalget arrangerer Gå-hjem-møder af faglig høj karakter om aktuelle og faglige emner. Alle foredragsholdere er personer med en høj faglig kompetence samt evne til at formidle viden på en spændende og livlig måde.

Arrangementernes emner ligger inden for revision, regnskab, skat, rådgivning og ledelse.