Generalforsamling

FSR - danske revisorers generalforsamling er for alle foreningens medlemmer og er hvert år i september måned. Generalforsamlingen vælger medlemmer til FSR - danske revisorers bestyrelse og responsumudvalg, og foreningens regnskab fremlægges og godkendes.

På generalforsamlingen kan medlemmerne stille spørgsmål til foreningens ledelse om de beslutninger og dispositioner, ledelsen har truffet i årets løb. Bestyrelsen vil ofte også fremlægge planer og beslutninger og fremlægge budget for det kommende år.

Hvis der er vedtægtsændringer eller andet, der kræver, at særlige betingelser er opfyldt, kan FSR afholde en ekstraordinær generalforsamling. Som regel kræver det et flertal i enten bestyrelsen eller blandt medlemmerne.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Peter Lyng Høiberg

  Direktionsassistent

  2344 6113