Ekstraordinær generalforsamling 18. november 2014

FSR - danske revisorer

FSR - danske revisorer afholdte ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 18. november 2014 klokken 17 i foreningens lokaler: Kronprinsessegade 8, 1306 KBH K.

Bestyrelsen fremsatte tre vedtægtsændringsforslag vedr. krav til kvalitet som medlem af FSR – danske revisorer samt en konsekvensrettelse. Indkaldelse fremgår af vedhæftede fil (se nedenstående link). 

Her indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.  

Gældende vedtægter for FSR - danske revisorer

Her referat fra den ekstraordinære generalforsamling 18. november 2014