Danica Prisen
Danica Prisen bliver afholdt på Børsen i København fredag d. 25. oktober 2019. Forud for prisoverrækkelsen på Børsen, afholdes en delkåring øst og vest for Storebælt. Delkåringen i vest repræsenterer Aarhus BSS, Syddansk Universitet i Kolding og Aalborg Universitet, mens delkåringen i øst repræsenterer CBS.  

Danica Prisen uddeles årligt til de bedste kandidatafhandlinger på cand.merc.aud.-studiet. Formålet med prisen er at fremme forskning inden for revision og eksternt regnskabsvæsen, som er hovedområderne indenfor revisors daglige arbejdsfelt.

Prisen uddeles af FSR - danske revisorer med Danica Pension som sponsor.

1. prisen er på kr. 30.000

2. prisen er på kr. 20.000

3. prisen er på kr. 10.000

 

FSR - danske revisorer (tidligere REVISFORA) stiftede i 1991 - med Danica Liv & pension som sponsor - Danica Prisen

Ansøgningsbetingelser
Alle kan ansøge om Danica Prisen såfremt du opfylder gældende betingelser:

 • Kandidatafhandlingen skal være skrevet på cand.merc.aud.-studiet inden for hovedområderne Revision og Eksternt regnskabsvæsen
 • Kandidatafhandlingen skal have opnået karakteren 10 eller 12
 • Vejleder af kandidatafhandlingen skal skrive en udtalelse om afhandlingen
 • Afhandlingen skal være bedømt indenfor perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Ansøgning til Danica Prisen sendes til danicaprisen@fsr.dk senest mandag d. 15. juli 2019 kl. 12. E-mailen skal indeholde:

 1. Ansøgningsskema (pdf)
 2. Problemformulering og indledning (pdf)
 3. Afhandling (pdf)
 4. Vejleders udtalelse (pdf)

Årets ansøgningsskema offentliggøres hvert år i januar

Bedømmelsen af afhandlingerne
Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på, om afhandlingen indeholder nytænkning, dokumenterer nye tiltag og forslag til arbejdsmetoder og rapporteringsformer. Afhandlingen kan også indeholde holdninger til såvel nye som gamle normer, standarder og regelsæt inden for det/de beskrevne hovedområde(r).

Alle kandidatafhandlinger, der indleveres til bedømmelse, behandles fortroligt, dvs. FSR - danske revisorer sender afhandlingerne til bedømmelse i bedømmelsesudvalget, og de bliver ikke sendt til tredjepart uden forfatterens/forfatternes accept. Det skal fremgå af forsiden af afhandlingen, såfremt den er fortrolig.

Offentliggøres kandidatafhandlingerne direkte eller indirekte af forfatteren/forfatterne selv, fx ved offentliggørelse i universiteternes databaser, bortfalder ovenstående.

Bedømmelsespanelet
Vurderingen af afhandlingerne bliver foretaget af et uvildigt bedømmelsespanel bestående af:

    • Claus Holm, Ph.D., Professor på Aarhus Universitet
    • Lars Knage Nielsen, Statsautoriseret revisor, Partner Deloitte
    • Rikke Holmslykke Kristensen, Ph.D., Adjunkt på Syddansk Universitet
    • Peter Thor Kellmer, Statsautoriseret revisor, Beierholm
    • Thomas Riise Johansen, Ph.d., MSO Professor på CBS  

Offentliggørelse af nominerede og vindere
Der nomineres i alt 6 kandidatafhandlinger til Danica Prisen - de tre bedste kandidatopgaver øst for Storebælt og de tre bedste kandidatopgaver vest for Storebælt. De tre vinderopgaver offentliggøres ved en prisoverrækkelsen på Børsen, som består af en offentlig prisoverrækkelse efterfulgt af en festmiddag.

De nominerede kandidater giver automatisk deres samtykke til, at der skrives en artikel, som bringes i et af FSR - danske revisorers medier. Hvis kandidatafhandlingen er fortrolig, aftaler forfatteren/forfatterne med redaktøren af FSR - danske revisorers medie, hvorledes artiklen kan udformes uden at overtræde fortrolighedsklausulen.

Kontakt

 • Amalie Matilde Redke Sørensen

  Kommunikationsassistent

Vinderne af Danica Prisen 2018

Førsteprisen og årets guldfugl: Rikke-Sofie Sewohl

Andenprisen gik til Christina Adelskov Larsen og Matthias Dam Christensen

Tredjeprisen gik til Filip Arthur Mickelsen og Michael Mosch Gellert

Prisvindere, vejledere, bedømmelsesudvalg og repræsentanter for Danica Pension og FSR – danske revisorer.