Hvordan begrænser vi revisors erstatningsansvar?

MedlemsnyhedDet er et stort – og for revisorbranchen vigtigt – spørgsmål, som Lise Kolding Foged-Ladefoged har taget op i sin kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet. Lise er en af de seks nominerede til dette års Danica Pris, der uddeles 10. oktober 2014.

Om revisorUddannelseRevision

En analyse af ”Revisors erstatningsansvar” særligt med henblik på at belyse hvordan man mest hensigtsmæssigt begrænser dette erstatningsansvar, er det yderst interessante spørgsmål, Lise Kolding Foged-Ladefoged stiller i sin kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet.

Med en titel som cand.merc.jur. forinden cand.merc.aud.-titlen kom i hus, er det en afhandling med et stærkt juridisk perspektiv og muligheden for at koble jura med revision, som ikke mange er i stand til. Det giver en interessant vinkel på afhandlingen. Den har allerede givet anledning til en artikel i det seneste nummer af Revision & Regnskabsvæsen, og forfatteren har sammen med professor, dr.jur. Erik Werlauff skrevet en artikel om emnet til tidsskriftet European Company Law, som bliver publiceret i december 2014.

Lise Kolding Foged-Ladefoged

Det bliver spændende at følge den fortsatte udvikling i Danmark i forhold til indførelsen af begrænsning af revisors erstatningsansvar som henstillet af EU-kommissionen.

En anden interessant vinkel er, at forfatteren til daglig er ansat i FOA, hvor hun kæmper for medlemmernes interesser inden for ansættelsesforhold- og vilkår. Hvorvidt hun fortsætter i jurasporet, skifter til revisionssporet eller finder ud af kombinere de to felter, kommer an på hvor udfordringerne og handlemulighederne findes.

Om forfatteren: Lise Kolding Foged Ladefoged har studeret cand.merc.aud. på Aalborg Universitet på fuld tid sideløbende med sit fuldtidsarbejde som projektkonsulent i FOA. Lise er endvidere mentor i et mentorkorps på Aalborg Universitet og medlem af HR-udvalget i Ungdommens Røde Kors. 

Læs mere om Danica Prisen her.

Se en oversigt over de øvrige nominerede til Danica Prisen 2014 her

Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Er du næste års revisions- eller regnskabstalent?

Bliver du færdig som cand.merc.aud.'er i perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015? Så skal du ansøge om Danica Prisen 2015. 

Læs mere om Danica Prisen 2015 her.

1. prisvinderne i 2013 Sarah og Rune Weble fra henholdsvis EY og SAS Institute.