Hvordan opfatter investorer finansielle oplysninger i årsregnskabet?

MedlemsnyhedI nyhedsbrevet i de kommende uger sætter vi spot på de fem cand. merc. aud.’er, der er nominerede til årets Danica Pris. I dag sætter vi spot på Samir Karzazis afhandling, hvor han gennem et neurovidenskabeligt eksperiment undersøger, hvordan investorer opfatter kompleksiteten af et regnskab, og hvilken betydning det har for deres kreditvurdering af disse.

Om revisorUddannelse

I specialet målte Samir aktiviteten i hjernen på henholdsvis 40 investorer og 40 studerende på finansielle uddannelser for at undersøge, hvordan læsningen af komplekse regnskaber påvirker den måde, man vurderer regnskaberne.

”Jeg fandt frem til, at når årsregnskaberne indeholder mere unødvendig information, er mere komplekse og derfor sværere at læse, så vurderer både investorer og studerende regnskaberne mere forsigtigt,” siger Samir.

Det betyder, at selv, hvis en virksomhed klarer sig godt, så får den en lavere rating, hvis regnskabet er meget komplekst. Samtidig bliver virksomheder, der klarer sig dårligt, vurderet højere, end de ellers ville være blevet vurderet, hvis deres regnskab er komplekst. Komplekse regnskaber bliver altså vurderet mindre ekstremt, fordi kompleksiteten gør regnskabslæseren mere forsigtig.

Var der nogle af dine resultater, der overraskede dig?
Det overraskede mig, at de komplekse regnskaber havde den samme effekt på de professionelle investorer, som har været i faget i mange år, og så de studerende. Jeg kunne se på aktiviteten i testpersonernes hjerne, at de erfarne regnskabslæsere i ligeså høj grad blev manipuleret af komplekse regnskaber som de studerende, ” forklarer Samir.

At bruge neurovidenskabelig metode inden for regnskabsverden er også ret usædvanligt, og Samir fik da også en andenplads i en global konkurrence om at blive årets neurotalent.

Hvad kan man bruge dine resultater til?
”Der er to ting i det her. Der er investorerne, og dem der smider en masse penge ind i virksomhederne, de kan bruge resultaterne til at sætte spørgsmålstegn ved virksomhedernes årsrapporter, og måske kopiere resultaterne over i et Excel-ark før man ser på dem, så man ikke bliver manipuleret af farvekoder, figurer eller lignende. På den anden side kan virksomhederne bruge resultatet af min undersøgelse til at maksimere deres profit. De kan gøre regnskabet letlæseligt, hvis det er godt og mere komplekst, hvis tallene ikke er så gode. Så hvis investorer læser et meget komplekst regnskab, kan de i nogle tilfælde se det som en advarselslampe,”siger Samir.

Hvis Samir bliver den heldige vinder af en pengepræmie, vil han donere en del af beløbet til velgørenhed. Resten vil han bruge på en ferie med sin kone.