Kandidatafhandling: Allokering af væsentlighed ved koncern revision

MedlemsnyhedVi vil i den kommende uge have fokus på seks nominerede til årets Danica Pris. I dag sætter vi spot på Jeanet Juul Jensen og Steen Gammelgaard, der er forfatterne bag den nominerede afhandling ’Allokering af væsentlighed ved koncern revision’.

ArrangementerRegnskabRevision

Jeanet Juul Jensen og Steen Gammelgaard kommer begge fra Syddansk Universitet og er i år nomineret til Danica Prisen blandt seks andre afhandlinger. De har sammen udarbejdet afhandlingen ’Allokering af væsentlighed ved koncern af revision’.

De indleder deres afhandling med at slå fast, at det grundlæggende formål med revision er, at regnskabsbrugerens tillid til regnskabet styrkes (ISA 200). Der er stort fokus på revisor og revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentanter.

Inspirationen til afhandlingen kommer som følge af forfatternes beskæftigelse i en revisionsvirksomhed. Her er begrebet ’væsentlighedsniveau’ en central del af dagligdagen, da begrebet indgår i hele revisionsprocessen. Væsentlighedsniveau er en subjektiv karakter, der giver anledning til individuelle vurderinger i relation til fastlæggelse heraf. Særligt i relation til koncernvirksomheder, hvor rammerne for fastlæggelse og allokering af væsentlighedsniveauet ikke er konkret beskrevet i revisionsstandarderne. Det er dermed op til den enkelte revisor at anvende faglig vurdering sammen med eventuelle firmastandarder til fastlæggelse af væsentlighedsniveauet og allokering heraf til komponenter i forbindelse med koncernrevisioner.

”Afhandlingen er gennemarbejdet, flot stykke arbejde på et område med stor relevans for revisors arbejde, men også et område der ikke har den store bevågenhed,” skriver vejleder på afhandlingen Rikke Holmslykke Kristensen, studielektor, PhD, statsautoriseret revisor.

Jeanet Juul Jensen og Steen Gammelgaards analyse af allokeringsmetoderne viser, at allokeringsmetoden GUAM beregner væsentlighedsniveauet for komponenter med udgangspunkt i antallet og størrelsen af komponenterne, ønsket revisionsoverbevisning for koncernregnskabet samt det fastlagte koncernvæsentlighedsniveau.

Afhandlingen tager udgangspunkt i teoretiske metoder for allokering af væsentlighedsniveau for at belyse hvilke muligheder, der er til rådighed, og på baggrund af interviews for at kunne opnå informationer om, hvordan en revisor hos PwC i praksis allokerer væsentlighedsniveau til komponenter.

Vi glæder os til at se Jeanet Juul Jensen og Steen Gammelgaard til dette års Danica Pris 2017.