Kandidatafhandling: Betinget lovliggørelse af kapitallån

MedlemsnyhedVi vil i den kommende uge have fokus på seks nominerede til årets Danica Pris. I dag sætter vi spot på Adalete Akou Murielle Dzegles, der er forfatter til afhandlingen ’Betinget lovliggørelse af kapitalejerlån’.

ArrangementerRegnskabRevision

Adalete Akou Murielle Dzegles er fra Copenhagen Business School og har udarbejdet et speciale, der belyser en undersøgelse af kontrolmæssige konsekvenser med betinget lovliggørelse af kapitalejerlån.

En afhandling som i den grad er højaktuel og på sin egen meget specifikke måde omhandler emner inden for revision og selskabsret.

Grundlæggende handler afhandlingen om lovændringen vedrørende betinget lovliggørelse af kapitalejerlån, der trådte i kraft den 1. januar 2017. I afhandlingen arbejdes der med mulige konsekvenser som følge af legalisering af disse lån, og hvorledes Erhvervsstyrelsens kontrol af området kan forventes at ske i indeværende år og fremover.

Den vigtigste problemstilling vedrører den stigende tendens, at selskaber, hvori der er optaget kapitalejerlån, fravælger i stigende grad revision samtidig med, at lovændringen medfører, at selskaber, hvori revision er blevet fravalgt, kan lovliggøre et kapitalejerlån uden at en uafhængig revisor påser, om betingelserne herfor er opfyldt. Dette medfører blandt andet kontrolmæssige problemstillinger i praksis, som bliver behandlet i afhandlingen.

Der bliver i afhandlingen også arbejdet med erklæringsmæssige problemstillinger opstået som følge af lovændringen. Dette er specifikt med henblik på revisors rapporteringspligt i henhold til erklæringsbekendtgørelse § 7, stk. 2 omhandlende tilfælde, hvor ledelsen i et selskab kan ifalde ansvar.

Vi glæder os rigtig meget til at se Adalete Akou Murielle Dzegles til Danica Prisen 2017.