Kandidatafhandling: Det retvisende billede ved målingen af udlån efter IFRS - betydningen af overgangen fra IAS 39 til IFRS 9

MedlemsnyhedVi vil i den kommende uge have fokus på seks nominerede til årets Danica Pris. I dag sætter vi spot på en afhandling lavet af Daniel Larsen fra Copenhagen Business School, som har skrevet afhandlingen: ”Det retvisende billede ved målingen af udlån efter IFRS - betydningen af overgangen fra IAS 39 til IFRS 9”

ArrangementerRegnskabRevision

Både internationalt og nationalt er der et enormt fokus på bankerne og deres rolle i samfundet, ikke kun blandt banksektorens aktører, men også hos tilsyn og i offentligheden. En væsentlig del af dette fokus er bankernes regnskaber og herunder bankernes nedskrivninger på deres udlånsporteføljer. Dette fokus er bestemt ikke blevet mindre efter finanskrisens indtræden og dermed ønsket om at sikre, at bankerne nedskriver tilstrækkeligt og tidssvarende, for at undgå en ny, tilsvarende finanskrise.

Samtidig er det helt essentielle i regnskabsreglerne, at regnskaber skal være retvisende, hvorfor afhandlingens indhold, om de kommende nedskrivningsregler i IFRS 9 vil give et mere retvisende billede, et høj- aktuelt emne.

Et emne som har relevans, også for ikke-bankinteresserede, fordi finanssektorens solvens er et højaktuelt, samfundsmæssigt emne, men også fordi emnet bevæger sig omkring spørgsmålet om, hvad der sker, når politik møder regnskab.

Daniel har dykket ned i offentlige dokumenter udstedt af IASB samt andre fagaktører, såsom de større revisionshuse, tilsynsmyndigheder mv.

”En yderst velskrevet afhandling, som tager afsæt i det helt centrale ved regnskaber, ”det retvisende billede”, og ved gennemarbejdet brug af regnskabsteori samt empiri, indeholder den en gennemarbejdet analyse og konklusion på afhandlingens problemstilling, som vedrører et højaktuelt emne: bankers nedskrivninger, ” lyder det fra vejleder på afhandlingen Louise Ejsing Nielsen.

Vi glæder os meget til at se Daniel til Danica Prisen 2017 på fredag.