ISA 701 – Key Audit Matters: Empirisk undersøgelse af hvilken værdi Key Audit Matters tilfører revisionspåtegningen

MedlemsnyhedI nyhedsbrevet de kommende uger har vi fokus på de seks nominerede til Danica Prisen 2018. I dag stiller vi skarpt på Rikke-Sofie Sewohl fra Syddansk Universitet, der har skrevet om, hvilken værdi Key Audit Matters tilfører revisionspåtegningen og de holdninger og værdier, som er tilknyttet den nye standard og KAM-afsnit.

ArrangementerRegnskabRevision

ISA 701 er trådt i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter den 15. december 2016 eller senere, og den gælder for de børsnoterede virksomheder. Påtegningen skal indeholde de centrale forhold ved revisionen (Key Audit Matters), som vælges blandt de forhold, der er kommunikeret til øverste ledelse. Disse forhold kan være regnskabsposter, som er skønsbaserede, eller andre områder i revisionen, som fylder meget. Formålet med ISA 701 er en mulighed for revisor til at beskrive den risikobaseret tilgang, der er taget udgangspunkt i ved revisionen. Key Audit Matters er et forsøg på at åbne op for både revisors udførte revision og værdien af revisionspåtegningen.

I afhandlingen analyseres revisorens, regnskabsaflæggerens og regnskabsbrugerens holdninger, erfaringer og syn på værditilførelsen, og det underbygges af et stort antal gennemførte interviews med de tre parter. Hun har blandt andet været i kontakt med revisorer fra revisionshusene, revisorernes kunder, en aktionærforening samt banker og andelskasser. Dette har medført, at opgaven giver andre perspektiver på værditilførelsen end kun fra revisorerne.

Aktuelt emne
Det var en forhenværende kollega hos Deloitte, som fik Rikke-Sofie på sporet af emnet, da kollegaen selv havde oplevet, at Key Audit Matters var på dagsordenen blandt partnere i Deloitte. Efter lidt researcharbejde blev det hurtigt klart for Rikke-Sofie, at Key Audit Matters var aktuelt, da de første påtegninger af KAM netop var blevet offentliggjort. Desuden var hun interesseret i at undersøge holdningerne og erfaringerne med den nye værditilførelse:

”Jeg synes, at det kunne være interessant at høre, hvilke holdninger der var i branchen vedrørende et sådant markant skifte i den måde, som revisoren kommunikerer på. Ikke bare blandt revisorerne, men også blandt regnskabsaflæggerne og regnskabsbrugerne”, uddyber hun.

Skepsis over for ISA 701
Arbejdet med den nye standard og Key Audit Matters har givet Rikke-Sofie en specialiseret viden om emnet, og det har givet mange interessante samtaler omkring revisorens rolle og revisorens værdi. Blandt andet opleves der en skepsis over for ISA 701 blandt regnskabsaflæggerne. Desuden kender mange regnskabsbrugere ikke til den nye revisionspåtegning:

”Det, som har overrasket mig mest, var, at der var en del regnskabsbrugere, som ikke kendte til denne tilføjelse i påtegningen. Desuden havde de fleste svært ved at præcisere, hvilken egentlig værdi indførelsen af Key Audit Matters bidrager med. Det var nok det mest overraskende”, forklarer Rikke-Sofie.

Vinder Rikke-Sofie den store hovedpræmie på 30.000 kroner, har hun endnu ikke besluttet sig for, hvad pengene skal bruges til. ”Måske de skal bruges som tilskud til drømmebilen”, fortæller hun.

Bliv medlem af FSR Studerende

FSR – danske revisorer leverer viden om revision, regnskab og skat til mere end 5000 medlemmer – også viden, du som studerende kan få glæde af og som stiller dig stærkere i løbet af din studietid. Som medlem af FSR Studerende hjælper vi dig i at stå stærkere fagligt og opbygge et stærkt netværk.

Læs mere om FSR Studerende