Implementering af IFRS 9 i Regnskabsbekendtgørelsen: Analyse af Finanstilsynets uddybende nedskrivningsregler for udlån i danske pengeinstitutter

MedlemsnyhedI nyhedsbrevet de kommende uger har vi fokus på de seks nominerede til Danica Prisen 2018. I dag stiller vi skarpt på Karoline Lefevre Svenné Jensen fra CBS, som har undersøgt, hvorvidt Finanstilsynets retningslinjer vedrørende nedskrivning på udlån fremmer hensynet til regnskabsbrugernes informationsbehov.

ArrangementerRegnskabRevision

Efter finanskrisens indtræf har der været et enormt fokus på banker og bankernes rolle i samfundet for at sikre, at bankerne nedskriver tilstrækkeligt og tidssvarende. Det danske Finanstilsynet har kritiseret de internationale regnskabsregler (IFRS), hvorfor de efter finanskrisen har udvidet regelsættet samt udarbejdet nye regler for, hvordan nedskrivninger skal udføres i de danske banker. De nye nedskrivningsregler trådte i kraft d. 1. januar 2018.

Afhandlingen tager afsæt i den normative regnskabsteori for at analysere, hvorvidt de tilpassede regler fremmer regnskabsbrugernes informationsbehov, og hvorvidt reglerne er forenelige med IFRS. For at sikre en god empirisk undersøgelse har Karoline gennemført en række interviews med de væsentligste aktører i branchen, herunder Finanstilsynet og Finans Danmark, samt gennemgået en lang række offentlige dokumenter, høringssvar og breve.

Komplekst emneområde

Da Karoline begyndte på sin afhandling, havde Finanstilsynet netop sendt et udkast til ændring af Regnskabsbekendtgørelsen i høring, hvorfor valg af emne naturligt faldt på at skrive om netop dette udkast i forhold til international regnskabsregulering:

”Regnskabsregulering er efter min opfattelse et utroligt interessant, men komplekst emneområde, og da jeg arbejdede med revision af pengeinstitutter, tænkte jeg, at det kunne være spændende at fordybe mig i et aktuelt emne inden for pengeinstitutters regnskabsaflæggelse”, forklarer Karoline om valg af emne til afhandlingen.

Diskussion af Finanstilsynets rolle

Afhandlingens resultater lægger op til en diskussion af Finanstilsynets rolle i Danmark, da Karoline kommer frem til, at hensyn til IFRS og Finanstilsynet ikke nødvendigvis kan forenes:

”Det mest overraskende ved mit arbejde var, at til trods for, at Finanstilsynet har opstillet egne IFRS-forenelighedskrav, som skulle være opfyldt ift. kravene i Regnskabsbekendtgørelsen, nåede jeg frem til den konklusion, at ikke alle kravene i Bilag 10 i Regnskabsbekendtgørelsen er IFRS-forenelige set fra regnskabsbrugerens perspektiv”, fortæller hun.

Hvis Karoline skulle være så heldig at vinde hovedpræmien, vil det gøre hende stolt og glad over at modtage den anerkendelse for sin kandidatafhandling, som Danica Prisen repræsenterer. Pengepræmien vil muliggøre et stort ønske om at tage på en længere rundrejse i Canada sammen med sin kæreste, hvor den storslåede natur skal opleves.

Bliv medlem af FSR Studerende

FSR – danske revisorer leverer viden om revision, regnskab og skat til mere end 5000 medlemmer – også viden, du som studerende kan få glæde af og som stiller dig stærkere i løbet af din studietid. Som medlem af FSR Studerende hjælper vi dig i at stå stærkere fagligt og opbygge et stærkt netværk.

Læs mere om FSR Studerende