Rollestress og arketypers indvirkning på revisors uafhængighed i dobbeltfunktion

MedlemsnyhedI nyhedsbrevet i disse uger har vi fokus på de seks nominerede til Danica Prisen 2018. Som den sidste i rækken har vi i dag fokus på Thomas Gassner Mehlsen fra Syddansk Universitet, som har undersøgt den spændende problemstilling, hvorvidt forskellige arketyper inden for revisorerhvervet håndterer trusler mod deres uafhængighed i rollen som både rådgiver og revisor, samt hvilken indvirkning rollestress har herpå.

ArrangementerRegnskabRevision

I revisorbranchen er der en lang tradition for, at revisor både rådgiver og reviderer hos samme klient, hvilket skaber en dobbeltfunktion. At udføre begge funktioner medfører en række potentielle trusler mod revisors uafhængighed og objektivitet, da der naturligt vil opstå en loyalitetskonflikt, da revisor varetager offentlighedens interesser på den ene side og erklæringsklientens interesser på den anden.

I afhandlingens teoretiske tilgang har Thomas inddraget relevante og centrale teorier om revisors uafhængighed, trusler mod uafhængigheden, arketyper og rollestress. Ved den empiriske tilgang har Thomas gennemført et solidt antal interviews med nøgleinformanter. Endelig har han anvendt triangulering, som i høj grad har styrket opgavens validitet.

Naturlig loyalitetskonflikt

Når revisor både rådgiver og reviderer hos samme klient, opstår der en naturlig loyalitetskonflikt, da revisor på den ene side varetager offentlighedens interesse gennem revisionen og på den anden side virksomhedens interesse gennem rådgivningen:

”At se på rollestress og arketypers indvirkning på revisors uafhængighed i dobbeltfunktion var for mig den perfekte problemstilling, da jeg har en stor interesse for menneskers forskellige egenskaber og adfærd. Jeg havde endvidere lyst til at udforske ”det ukendte”, og fordi der er forholdsvis begrænset forskning på området, faldt valget på netop dette emne”, forklarer Thomas.

Håndtering af pres

Afhandlingens resultater konkluderer, at arketyperne S og D tilnærmelsesvist er dårligt stillet ved håndteringen af trusler mod uafhængigheden qua deres menneskelige værdier og adfærdsmønstre.

”Det var overraskende, hvor stor en indflydelse stress og håndtering af pres har på beslutninger. Vi er som mennesker alle forskellige i forhold til vores evner til at håndtere pres. Kendskabet til forskellige personlighedstyper gennem DISC-teorien gav et overordnet overblik over et individs forventede reaktionsmønstre og kompetencer. Ved at sammenholde disse personlighedstyper med rollestress-teorien gav det mig en langt bedre indsigt i, hvordan de enkelte personlighedstyper håndterer pres ved påvirkning af forskellige former for stress”, fortæller Thomas om afhandlingens resultater.

Thomas var så heldig at blive far til en lille pige under specialeskrivningen, hvilket betød lange nætter med arbejde og mange daglige gøremål overladt til sin kone. Thomas er derfor meget stolt over at få denne anerkendelse, da det har været en hård periode for både ham og hans familie. Skulle han være så heldig at vinde hovedpræmien, vil han derfor tage på en velfortjent ferie med sin kone og børn.

Bliv medlem af FSR Studerende

FSR – danske revisorer leverer viden om revision, regnskab og skat til mere end 5000 medlemmer – også viden, du som studerende kan få glæde af og som stiller dig stærkere i løbet af din studietid. Som medlem af FSR Studerende hjælper vi dig i at stå stærkere fagligt og opbygge et stærkt netværk.

Læs mere om FSR Studerende