Årets guldfugl 2018 - revisorbranchens nye talent

MedlemsnyhedÅrets guldfugl 2018 hedder Rikke-Sofie Sewohl og er en kvinde med et enormt drive. Til daglig arbejder hun med intern revision i Topdanmark, hvor hun gennem jobbet som revisor føler, hun kan gøre en forskel.

 

Rikke-Sofie Sewohl beskriver sig selv som målrettet og faglig stærk. Det er egenskaber, som hendes chef bakker op: ’’Hvor nogle skal opfordres til at udfordre sig selv og opsøge dialog, er jeg meget proaktiv og har en stor lyst til konsekvent at udfordre mig selv og den verden, jeg agerer i, også selvom der nogle gange er behov for, at min chef holder mig lidt tilbage’’, fortæller Rikke-Sofie.

Selvom årets guldfugl er benhård til sit arbejde, var hun meget spændt, da hun deltog ved Danica Prisen 2018. Rikke-Sofie havde både inviteret sin familie og inddraget kollegaerne i nomineringen, og derfor håbede hun også på at vinde prisen. Da de tre vindere bliver annonceret under prisoverrækkelsen, hører hun for første gang ordet ’’guldfugl’’–  en titel som Rikke-Sofie gerne ville opnå. Derfor var det en stor ære, da Rikke-Sofie hørte sit navn blive råbt op som vinder af Danica Prisen 2018. Hun beskriver afholdelsen af Danica Prisen som et vellykket arrangement, hvor rammerne på Børsen var med til at skabe en festlig stemning, der passede til begivenheden.

Danica Prisens betydning

Rikke-Sofie ser prisen som en anerkendelse af hendes høje faglighed. Da hun skal svare på, hvilken betydning prisen har haft for hendes karriere, fortæller hun, at hun blandt andet bruger prisen til at promovere sig selv på de sociale medier. Rikke-Sofie har mærket en større interesse på LinkedIn, hvor både partnere og undervisere har kontaktet hende og spurgt ind til hendes speciale.

 

I sin afhandling, ISA 701 – Key Audit Matters: Empirisk undersøgelse af hvilken værdi Key Audit Matters tilfører revisionspåtegningen, analyserer Rikke-Sofie revisorens, regnskabsaflæggerens og regnskabsbrugerens holdninger, erfaringer og syn på værditilførslen.

 

Det var vigtigt for Rikke-Sofie at beskæftige sig med et fagområde, der ikke var udtømt på forhånd. Og det var noget, hendes vejleder Mette Holy bakkede op om. Mette foreslog Rikke-Sofie, at hun skulle fokusere på revisorerne og dem, der læser årsrapporten samt de firmaer, hvis årsrapport indeholder de omtalte Key Audit Matters.

 

Selvom Rikke-Sofie ikke beskæftiger sig med Key Audit Matters til daglig, har hun fået meget ud af at arbejde med standarden gennem sit speciale: ’’Jeg er blandt andet blevet bedre til at netværke, fordi der ligger en masse opsøgende arbejde gennem interviews’’, forklarer hun. Evnen til at netværke er også noget, som hun gør brug af i sin drømmestilling i Topdanmark, hvor sparring med virksomheden er i højsædet.

 

Da hun bliver stillet spørgsmålet, hvorfor det er fedt at være revisor, svarer hun uden at tøve: ’’Det fede ved at være revisor er, at man i samarbejde med en kunde, og i min situation medarbejdere i Topdanmark, kan bidrage til, at nogle processer fungerer mere effektivt, samt at nogle risici minimeres. Altså at man i et samarbejde kan optimere situationen til gavn for virksomheden’’.

 

Rikke-Sofie beskriver sig selv som organiseret og skarp på lovgivningen, og den viden vil hun gerne dele med andre virksomheder. Hun uddyber, at hendes faglighed kommer i spil gennem jobbet som revisor, og det er især den finansielle indsigt, som hun er optaget af: ’’Jeg synes, det er spændende at arbejde med en finansiel virksomhed, og derudover er jeg optaget af at gøre en forskel i virksomheder, som er med til at drive Danmark’’. Og netop gennem jobbet som revisor føler hun, hun gør en forskel.

 

Rikke-Sofie lægger vægt på at holde sig opdateret på den nyeste viden, så hun kan tilbyde sin indsigt til Topdanmark. Derfor er hun i gang med at uddanne sig til certificeret intern revisor gennem foreningen IIA, The institute of Internal Auditors.

 

Opfordring til andre studerende

Selvom Rikke-Sofie er skarp til sit fag, lå det ikke lige til højrebenet for hende at søge om Danica Prisen. Hun søgte om at blive årets guldfugl, fordi hendes vejleder Mette Holy Jørgensen opfordrede hende til det. Rikke-Sofie kendte til Danica Prisen i forvejen, men hun forbandt den med profiler fra de store revisionshuse, og hun blev derfor positivt overrasket, da hun blev indstillet til prisen. ”Jeg synes, det er fedt, at jeg vandt prisen, selvom jeg ikke længere er at finde i et af de store revisionshuse, men derimod beskæftiger mig med intern revision. Det viser, at stillingen som revisor indeholder mange muligheder, hvilket jeg gennem Danica Prisen har kunnet være med til at sætte fokus på’’, forklarer hun og understreger samtidig, at det er vigtigt, at Danica Prisen favner bredt inden for revisionsbranchen. Derfor opfordrer hun kandidater uanset faglig baggrund til at søge om prisen.


Vinderne af Danica Prisen 2018

Førsteprisen og årets guldfugl: Rikke-Sofie Sewohl

Andenprisen gik til Christina Adelskov Larsen og Matthias Dam Christensen

Tredjeprisen gik til Filip Arthur Mickelsen og Michael Mosch Gellert

Prisvindere, vejledere, bedømmelsesudvalg og repræsentanter for Danica Pension og FSR – danske revisorer.