Regnskabsmæssig behandling af goodwill efter IFRS

MedlemsnyhedMød Amalie Borup Kyllingsbæk og Neel Pedersen fra CBS, som har stillet skarpt på den regnskabsmæssige behandling af goodwill efter IFRS. Det var en artikel fra FSR – danske revisorer, som vækkede deres interesse for emnet, der er meget omdiskuteret verden over.

ArrangementerUddannelseRevisionSkat

Den regnskabsmæssige behandling af goodwill efter IFRS er et relevant og aktuelt emne, der i de senere år er blevet diskuteret af mange – blandt andet IASB og EFRAG.

Goodwill og nedskrivninger er et hot issue
Det var en artikel fra FSR – danske revisorer, der vækkede de to kvinders opmærksomhed om emnet. Af artiklen fremgik det, at IASB var på vej med et diskussionsoplæg, hvor de nuværende regler for den regnskabsmæssige behandling skal belyses, da det er meget diskuteret, hvorvidt den nuværende impairment-only model giver et retvisende billede af regnskabsposten.

”Antallet af virksomhedshandler er i de seneste år steget markant, og undersøgelser viser, at goodwill ofte udgør en stor del af den samlede købesum i forbindelse med en virksomhedshandel,” forklarer Amalie Borup Kyllingsbæk og tilføjer:

”I mange af de opkøbsivrige C25 virksomheder udgør goodwill derfor en stor del af den samlede aktivmasse.”

Efter lidt research fandt Amalie og Neel hurtigt ud af, at det kunne være interessant at belyse, hvorvidt interessenter af regnskabet mener, at der bør ske ændringer til den nuværende regnskabsmæssige behandling af goodwill.

Interessenter: Fasthold impairment-only modellen
”Det mest overraskende ved vores afhandlingsresultater er, at der blandt de forskellige interessenter af regnskabet findes forskellige holdninger til, hvad der er den mest retvisende regnskabsmæssige behandling af goodwill,” fortæller Neel Pedersen.

Størstedelen af de adspurgte interessenter er enige om, at straksafskrivning af goodwill over enten resultatopgørelsen eller egenkapitalen ikke giver et retvisende billede.

Afhandlingens resultater viser, at flest interessenter kan tilfredsstilles ved at fastholde impairment-only modellen, såfremt der indføres yderligere oplysningskrav.

Et naturligt valg
Amalie havde i de første 2,5 år af HA Almen en forestilling om, at hun skulle læse cand.merc.fir. Kort tid inden ansøgningsfristen fik hun øjnene op for cand.merc.aud., som åbnede op for nogle fremtidige stillinger, som Amalie bedre kunne se sig selv i. Og drømmejobbet er måske også lidt præget af planen om at læse cand.merc.fir., idet Amalie drømmer om et job som CFO i en større virksomhed.

Også Neel har læst HA Almen. Under sin bachelor fandt Neel ud af, at det særligt var regnskab og de mere juridiske fag, som tiltalte hende, og derfor var det naturligt for hende at vælge cand.merc.aud. På nuværende tidspunkt drømmer Neel om en hverdag som revisor.

Hvis de to piger fra CBS skulle gå hen og vinde hovedprisen, vil Neel bruge pengene på en velfortjent ferie. Amalie planlægger en renovering af sin lejlighed, og derfor vil det være naturligt, at nogle af pengene skal bruges her. En del af beløbet skal dog bruges på at fejre titlen som årets guldfugle med venner og familie, der måske er blevet en smule forsømt under specialeprocessen.

En empirisk undersøgelse af interessenters opfattelse af den regnskabsmæssige behandling af goodwill efter IFRS
- Bør de nuværende regnskabsmæssige regler for indregning og måling af goodwill ændres?

Vejleder: Henrik Kyhnauv-Andersen

Kontakt

  • Amalie Matilde Redke Sørensen

    Kommunikations- og marketingkonsulent