Tyder på en dansk overimplementering

MedlemsnyhedMød Kasper Ladekjær fra Syddansk Universitet, der har skrevet en afhandling om IFRS 9 med fokus på effekten af værdiansættelsen af udlån til amortiseret kostpris i danske gruppe 3 pengeinstitutter. Vinder Kasper hovedprisen skal pengene blandt andet bruges på en gave til sin kæreste, som er blevet en smule forsømt under specialeskrivningen.

ArrangementerUddannelseRevisionRegnskab

Kasper Ladekjær fra Syddansk Universitet har skrevet en afhandling, som belyser effekten af den fundamentale ændring af den regnskabsmæssige metode til værdiansættelse af udlånsporteføljen i danske pengeinstitutter, som det væsentligste aktiv på balancen. Dette aktiv er grundlaget for institutternes kerneforretning, og er dermed centralt i forretningsmodellen.

”Jeg har ikke lagt al min energi i en dybdegående analyse af selve regelsættet. Derimod har jeg fokuseret på effekterne, årsagen til implementeringen og de mere afledte effekter ved selvsamme,” forklarer Kasper og tilføjer:

”Afhandlingens resultater viser blandt andet, at der foreligger internationale forskelle, som tyder på en overimplementering af regelsættet i Danmark på trods af et ellers generelt ønske om en harmonisering af dansk og international lovgivning.”

(Over)implementering af IFRS 9
I afhandlingen stiller Kasper Ladekjær spørgsmålstegn ved, om ikke der kan konstateres forskelle på effekten i institutterne afhængigt af den tilknyttede datacentral, selvom det implementerede regelsæt i Danmark er enslydende for alle institutterne.

”Det ville være interessant at analysere Finanstilsynets rolle ved implementeringen yderligere, ligesom spørgsmålet om overimplementering ville være interessant. Spørgsmålet er, om der vil konstateres yderligere internationale forskelle, og hvilken effekt disse i så fald vil have på eksempelvis pengeinstitutternes kapitalfremskaffelse,” forklarer Kasper og tilføjer:

”En anden vinkel til en eventuel videre analyse kunne være en tværgående ”brancheanalyse” mellem pengeinstitutter og øvrige selskaber underlagt IFRS med tanke på en analyse af regelsættets effekt.”

Udviklings- og lederambitioner
Kasper Ladekjær valgte at læse cand.merc.aud. for at tilegne sig en stærk juridisk og økonomisk ballast. Samtidig er cand.merc.aud. den naturlige overbygning til Kasper Ladekjærs HD.

”Jeg blev positivt overrasket over fagenes relevans og det omfang, som det faglige indhold har. Det har styrket mig i rollen som både revisor og rådgiver,” fortæller han.

Til dagligt arbejder Kasper som revisor hos PwC med speciale i den finansielle sektor. Han drømmer om en hverdag, hvor der er plads til faglig udvikling, og hvor man sejrer sammen som et hold – både med kolleger og klienter.

”Jeg tænder på at udvikle forretningen, skabe relationer og dygtiggøre mig fagligt – ikke mindst også som leder,” siger han.

Er Kasper så heldig at vinde Danica Prisen 2019, skal pengene bruges på en gave til hans kæreste. Kaspers kæreste har nemlig stået for mange af de daglige gøremål, så Kasper kunne koncentrere sig om at skrive speciale. Derudover er Kasper og hans kæreste blevet forældre til en dreng, hvilket har resulteret i flere lange nætter for dem begge.

IFRS
- En beskrivelse, analyse og vurdering af effekten på værdiansættelsen af udlån til amortiseret kostpris i danske gruppe 3 pengeinstitutter

Vejleder: Dennis van Liempd