En lille niche om internt oparbejdet goodwill i nedskrivningstesten

MedlemsnyhedMød Mathias Blaabjerg Laursen fra Aarhus Universitet, som har skrevet om EFRAG’s model til goodwill impairment. Med ambitionen om at være first-mover på området tager Mathias’ afhandling udgangspunkt i en ny rapport fra EFRAG.

ArrangementerUddannelseRevisionRegnskab

Goodwill og impairment-only systemet er et omdiskuteret område verden over. Trods utallige diskussioner og anstrengelser er der endnu ikke en universel accepteret regnskabsmæssig behandling af goodwill. Dette undrede Mathias Blaabjerg Laursen fra Aarhus Universitet sig over – og denne undren skulle vise sig at blive startskuddet til hans kandidatafhandling.

First-mover på området
Afhandlingen tager afsæt i en ny rapport fra EFRAG, som belyser nogle af de væsentlige udfordringer forbundet med det nuværende impairment-only system.

Afhandlingens resultater lægger op til, at EFRAG’s forslag med al sandsynlighed ikke bliver vedtaget og indarbejdet i IAS 36.

”De praktiske udfordringer med modellen er for store. De økonomiske konsekvenser er også store, og man skylder derfor virksomhederne et bedre grundlag for disse konsekvenser end indholdet af EFRAG’s model,” forklarer Mathias og tilføjer:

”Modellen er på mange måder tvivlsom og fører flere uløste problemstillinger med sig.”

Komplekst emneområde
I gamle dage var sammenlægningsmodellen hovedreglen. Men ligesom med så meget andet er regnskabsverdenen også underlagt evolutionsteorien, og det betød et farvel til sammenlægningsmetoden og et goddag til overtagelsesmetoden med indførelsen af IAS 22.

”Jeg kastede mig særligt over en lille niche om internt oparbejdet goodwill i nedskrivningstesten, som jeg fandt særdeles spændende. Det er på mange måder et uberørt område, og netop fordi afhandlingen behandler et komplekst emneområde, har det været nødvendigt at lave nogle forudsætninger i den empiriske del,” forklarer Mathias.

”Det mest overraskende ved afhandlingens resultater var antallet af de mange udfordringer, som fortsat ligger i impairment-only systemet – særligt i relation til goodwill,” fortæller Mathias og tilføjer:

”Basis for Conclusion indeholder en række alvorlige problemstillinger i relation til dette system, som de nuværende regler ikke tager højde for. Også afhandlingens empiriske resultat var en stor overraskelse, og jeg endte faktisk med at genberegne alle resultaterne for at være sikker på, at jeg havde regnet rigtigt.”

Afhandlingens resultater lægger op til flere muligheder for videre analyse. For eksempel ville en empirisk undersøgelse af udfordringerne forbundet med ’pre-existing headroom’ i en Cash-Generating Unit supplere afhandlingen godt, vurderer Mathias.

Et meningsfuldt arbejde
Mathias valgte at læse cand.merc.aud., fordi studiet ifølge ham indeholder den perfekte kombination af økonomi og jura. Derudover tiltalte det ham, at man som revisor kan være med til at løse væsentlige problemstillinger for samfundet og for virksomheder i hele verden.

Hvis Mathias skulle være så heldig at vinde hovedprisen på 30.000 kroner, vil han bruge pengene på en god middag og en efterfølgende rejse.

EFRAG's model til goodwill impairment
- En empirisk undersøgelse af goodwill efter IFRS med fokus på EFRAG's forbedring i forhold til internt oparbejdet goodwill i nedskrivningstesten

Vejleder: Frank Thinggaard

Kontakt

  • Amalie Matilde Redke Sørensen

    Kommunikations- og marketingkonsulent