5 gode råd, når du skal skrive speciale

MedlemsnyhedStatsautoriseret revisor Marianne Zander Svenningsen var vejleder for Annemette Engelsted Jonasen og Katrine Hauge Lauritsen, der vandt prisen som årets guldfugle ved Danica Prisen 2019 for deres specialeafhandling om forventingskløften ved revision af skat. I den forbindelse gengiver vi her Mariannes fem gode råd om specialeskrivning.

Uddannelse

1. Vælg dit emne med omhu
Når du skal skrive et godt speciale, er det vigtigt, at du finder et emne, som interesserer dig, og som er inden for det fag, du vil skrive i. Det er ligeledes vigtigt, at der er kød nok på emnet til, at du kan opfylde læringsmålene for specialet. Derfor bør du stille dig følgende spørgsmål, som hjælp til at finde frem til det helt rigtige emne for dig:

  • Hvad er det, der undrer dig i forhold til dit emne?
  • Hvad har gjort dig nysgerrig?
  • Hvad er det helt præcist, du gerne vil vide mere om - og synes, at andre også bør vide mere om?
  • Hvorfor er det overhovedet interessant, det du går og tænker på?
  • Hvordan kunne en problemformulering se ud, og hvilke underspørgsmål?
  • Hvordan kunne du forestille dig, at du kan undersøge det, du er nysgerrig på - hvad vil være den rigtige måde at få svar på din problemstilling?
  • Hvilke teorier fra studiet tænker du, at du vil tage udgangspunkt i og/eller holde dine undersøgelser op imod?

2. Lav en skarp problemformulering med tilhørende underspørgsmål
Det er helt afgørende for en god opgave, at du udarbejder en skarp problemformulering med tilhørende underspørgsmål, inden du går i gang med at undersøge og skrive teori og indhente empiri. Hvis du ikke er skarp på din problemformulering, bliver resten af specialet heller ikke skarpt.

3. Få styr på din empiri
Det bærende element i de fleste specialer er empirien, og det er her, du lægger fundamentet for at vise, at du selvstændigt er i stand til at gennemføre en videnskabelig undersøgelse. Derfor skal du hurtigst muligt i gang med empirien - teorien kan du altid skrive om.

4. Svar på din problemformulering
Dit speciale er kun et godt speciale, hvis du rent faktisk undersøger og svarer på din problemformulering.

5. Konkludér ikke mere end dine data kan bære
Du skal bruge din empiri, og du må aldrig konkludere ud over, hvad dine data fortæller. Du må gerne undre dig og diskutere, men ikke komme med konklusioner, der ikke er baseret på data.

 

Få inspiration til dit speciale

Forventningskløften ved revision af skat
- Analyse af forventningskløften ved revision af skat mellem revisorer, kunder og offentligheden, samt hvordan denne mindskes

Vejleder: Marianne Z. Svenningsen

Kontakt

  • Amalie Matilde Redke Sørensen

    Kommunikations- og marketingkonsulent

Vinderne af Danica Prisen 2019

Førsteprisen og årets guldfugle: Katrine Hauge Lauritsen og Annemette Engelsted Jonasen

Andenprisen gik til Sebastian Wandahl Stenshøj og Casper Gert Munk

 

Tredjeprisen gik til Mathias Blaabjerg Laursen

 

Prisvindere, vejledere, bedømmelsesudvalg og repræsentanter for Danica Pension og FSR – danske revisorer.