CSR-udvalget (Corporate Social Responsibility)

Det er udvalgets formål at understøtte revisor som den foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med private og offentlige virksomheders arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR), herunder med særlig fokus på 1) integrationen af CSR i andre forretningsområder og i virksomheders forretningsmodeller og strategi, 2) kvaliteten af ikke-finansielle informationer og rapportering om CSR, samt 3) valg af erklæringsydelser på CSR-området.

CSR udvalgets særlige opgaver er at:

 • understøtte revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant på CSR-området og med udgangspunkt i udvalgets ekspertiser og i samarbejde med andre fagudvalg vurdere behovet for udvikling af serviceydelser og videreudvikling af rapporterings- og erklæringsformer inden for CSR-området ud fra lovgivning, markedsbehov, internationale standarder og trends
 • opretholde kontakt og indgå i konstruktiv dialog med myndigheder og andre interessenter angående CSR-forhold af fælles interesse, samt understøtte holdninger og konkrete initiativer til at professionalisere CSR og fremme den forretningsmæssige integration af CSR i private og offentlige virksomheder
 • arbejde proaktivt med at styrke kvaliteten af ikke-finansielle informationer og CSR rapportering, herunder via samarbejder med andre fagudvalg, myndigheder og andre interessenter med det formål at understøtte en mere bredt funderet rapportering om værdiskabelse i private og offentlige virksomheder.
 • synliggøre revisorbranchen over for offentligheden på CSR-området gennem facilitering af faglige arrangementer og facilitere uddeling af CSR
  Prisen inden for rapportering om CSR.
 • holde sig orienteret om lovgivningen, herunder lovgivningsarbejde inden for CSR-området, og søge at ændre subsidiært påvirke den tekniske udformning af regelsæt, således at mindst muligt overlades til fortolkning og at uforenelighed med andre retsforskrifter undgås. 

Du kan her læse hele CSR udvalgets kommissorium.

Medlemmer

Birgitte Mogensen, formand
Marie Voldby, næstformand
Carina Ohm 
Jan Robert Molin 
Jens Pultz Pedersen
Frances Lu

Sekretær: Josefine Jørgensen

Kontakt

 • Josefine Jørgensen

  Konsulent, CSR og uddannelsespolitik

  4193 3141