Cybersikkerhedsudvalget

Udvalgets formål er at understøtte og drive foreningens indsats på it-, cyber- og persondataområdet.

Cybersikkerhedsudvalgets særlige opgaver er at:

 • foretage eller forestå vurdering/udvikling/formidling af metoder og værktøjer, som FSRs medlemmer kan anvende i revisions- og erklæringsarbejdet, ved rådgivning af klienter eller internt i revisionsvirksomhederne, efter nærmere aftale med FSRs bestyrelse
 • holde sig orienteret om lovgivningsarbejdet inden for cybersikkerhed og søge at påvirke den tekniske udformning af loven og tilhørende administrative forskrifter
 • opretholde kontakt med andre interesseorganisationer angående spørgsmål af fælles interesse
 • besvare spørgsmål fra medlemmerne angående principielle problemer
 • orientere FSRs bestyrelse successivt om nuværende eller kommende problemområder, hvor der kan være behov for en indsats
 • bidrage til at foreningen kan servicere hele revisorbranchen med professionelle services og tilbud, der sikrer, at alle medlemmer har gode betingelser til at kunne udnytte ny teknologi til at udvikle deres forretning og styrke kunderelationen

Du kan her læse hele Cybersikkerhedsudvalgets kommissorium.

Medlemmer

Jess Kjær Mogensen, formand
Hans Henrik Berthing, viceformand
Thomas Kühn, viceformand
Kim Stormly Hansen
Per Højmark
Martin Povelsen
Mikkel Jon Larssen

Sekretær: Thomas Krath Jørgensen

Kontakt

 • Thomas Krath Jørgensen

  Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor

  4193 3148