Junis dilemma: Skal kortene på bordet?

Faglig nyhedEn revisor kan stå i en situation, hvor morgendagens opgave-levering hos en kunde måske ikke er blevet løst eller dokumenteret med den sædvanlige høje kvalitet, som revisionsvirksomheden er og vil være kendt for.

Skal kortene på bordet?
I har deadline på at revidere en årsrapport, som skal gennemgås på et møde hos kunden i morgen. Opgavens omfang har været ganske betydelig, og du står for at skulle gennemgå dokumentationen og underskrive revisionspåtegningen inden mødet. Du er kommet lidt sent i gang med opgaven og er lidt rystet over at finde flere mangler i dokumentationen. Manglerne kan betyde, at opgaven ikke er blevet udført med den samme høje kvalitet som sædvanligt.

Der er planlagt et tidligt morgenmøde med kundens ledelse den følgende dag. Der er ikke umiddelbart tid til at lave de eventuelt nødvendige supplerende handlinger forud for mødet, idet ledelsen umiddelbart efter mødet ønsker at indkalde til generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes et par uger efter mødet.

Du bedes afkrydse den af de nedenstående reaktioner, som det er mest sandsynligt, at du vil vælge på mødet med kunden i morgen tidlig.

Svarfristen er udløbet

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de fem muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Torsdag den 21. juni kommenterer chefkonsulent Lars Kiertzner resultatet.

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.