Kvalitetsudvalget

Udvalgets formål er at understøtte foreningens arbejde med at sikre høj kvalitet af revisors arbejde med henblik på at styrke revisors omdømme.

Kvalitetsudvalgets særlige opgaver er at:

 • sikre, at kvalitetskontrollen i dens udførelse følger de en risikobaseret og dermed omkostningseffektiv tilgang, som der er lagt op til i 2016 loven,
 • sikre, at sanktionssystemet følger den tilgang med lempelse i bunden og skærpelse i toppen, der er lagt op til i 2016 loven,
 • præge den internationale agenda på kvalitetsområdet, hvor det fælleseuropæiske tilsyn CEAOB vil komme til at spille en stor rolle, ligesom arbejdet med Audit Quality Indicators og arbejdet med årsagerne til manglende kvalitet (root cause analysis) vil gøre det. Arbejdet hermed skal medvirke til en endnu højere kvalitet nationalt og medvirke til, at det er den samfundsmæssige interesse og professionelle skepsis, der er i fokus i tilsynet i modsætning til et tjekliste system,
 • bidrage til sikring af ensartethed i kvalitetskontrollen i PIE-revisionsvirksomheder og non-PIE-revisionsvirksomheder,
 • opretholde kontakt og sikre en konstruktiv dialog med de offentlige myndigheder og til-synsmyndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen, samt relevante erhvervs- og interesseorganisationer, herunder deltagelse i eksterne arbejdsgrupper og udvalg,
 • holde sig orienteret om fremsatte eller påtænkte lovforslag og søge at påvirke udformningen af love og administrative forskrifter herunder retningslinjerne for den årlige kvalitetskontrol,
 • bidrage med input til, tilrettelæggelsen og afholdelsen af de lovpligtige årlige kurser for kvalitetskontrollanter,
 • understøtte evalueringen af den årlige kvalitetskontrol.

Du kan her læse hele Kvalitetsudvalgets kommissorium. 

Medlemmer

Birgitte Hove (formand)
Jørgen Lund Antonsen
Dorte Haun
Michel Hansen
Lars Hjort Frederiksen
Jan Stender
Søren Rudolph
Martin Elkjær
Margrethe B. Bergkvist

Sekretær: Vibeke Sylvest

Kontakt

 • Vibeke Sylvest

  Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

  6070 8791