Responsumudvalget

Udvalgets medlemmer:

Brian Stubtoft (Formand)
Vibeke Düring Jensen (Viceformand)
Peter Rasborg (Viceformand)
Henrik Westh Thorsen
Henrik Z. Hansen
Jan Kristensen
Jørgen Lund Antonsen
Kim Kjellberg
Torben Andersen
Torben Ahle PedersenResponsumudvalgets forretningsorden kan ses her: Forretningsorden 2016

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 6-8 måneder.

Eventuel henvendelse for yderligere information kan fås hos sekretær Mette Conradsen på telefon 3393 9191.

Kontakt