Responsumudvalget

Udvalgets medlemmer:

Brian Stubtoft (Formand)
Henrik Lundsgaard (Viceformand)
Vibeke Düring Jensen (Viceformand)

Henrik Z. Hansen
Jan Kristensen
Jørgen Lund Antonsen
Kim Kjellberg

Peter Rasborg
Torben Andersen
Torben Ahle Pedersen


Responsumudvalgets forretningsorden kan ses her: Forretningsorden 2016

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 6-8 måneder.

Eventuel henvendelse for yderligere information kan fås hos sekretær Mette Conradsen på telefon 3393 9191.

Kontakt