Revisionsteknisk Udvalg

Udvalget har som formål at bidrage til at sikre en ensartet og høj kvalitet samt drive den faglige udvikling inden for revision og andre erklæringsopgaver.

 Revisionsteknisk Udvalgs særlige opgaver er at:

 • oversætte og udsende IAASB’s standarder om kvalitetsstyring (ISQC), revision (ISA), review (ISRE) andre erklæringsopgaver med sikkerhed (ISAE) samt beslægtede opgaver (ISRS),
 • bidrage til implementering og en ensartet fortolkning af IAASB’s standarder,
 • være standardsætter for erklæringsområder, der ikke dækkes af IAASB,
 • fremme forståelsen for revisors opgave, samfundsmæssige rolle og værdien heraf hos kunder, beslutningstagere og brugere af revisors erklæringer, blandt andet igennem deltagelse i den offentlige debat,
 • holde kontakt med relevante aktører herunder Erhvervsstyrelsen samt relevante organisationer, for via disse kanaler at kunne påvirke fortolkning af relevante regelsæt.

Du kan her læse hele Revisionsteknisk Udvalgs kommissorium.

Medlemmer

 • Lars Engelund (formand) 
 • Henrik Nørgaard (viceformand)        
 • Jon Beck (viceformand)
 • Henrik Nordentoft Jensen
 • Ole Skouboe
 • Niklas Tullberg Hoff
 • Robert Fosbo
 • Tine Kristiansen Bünger
 • Heidi Brink Olsen
 • Jesper Seehausen

Sekretær: Louise Nellemann

Kontakt

 • Louise Nellemann

  Fagchef - revision, statsautoriseret revisor

  4193 3161