Ansvarsfraskrivelse

Artiklerne fra DIN REVISOR INFORMERERs Nyhedstjeneste er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. FSR – danske revisorer og redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Ved bearbejdning og ændring af artiklerne til videresendelse fraskriver FSR – danske revisorer sig ethvert ansvar. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning.

Kontakt

 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128
 • Gitte Jensen

  Medlemskoordinator

  4193 3133