Eksempel på nyhed

Download nyheden, som du frit kan bruge på dine egne platforme. Linket findes i toppen af nyheden.

Billigere elektricitet i sommerhuset

Fra 1. februar 2019 bliver det billigere at opvarme sommerhuse med el. Det er en grøn omstilling, der kommer til at kunne ses på bundlinjen hos cirka 50.000 sommerhusejere. Ejerne skal selv ansøge om prisnedsættelsen for at blive omfattet af ordningen.

Hent nyheden i word-format.

Synes du også, at din elregning i sommerhuset løber af sporet i de kolde vintre? Du er ikke den eneste. Elafgiften i danske sommerhuse udgør i dag cirka 90 øre per kWh og er dermed blandt de højeste i EU. Dette bliver nu ændret ved at ligestille el-opvarmede sommerhuse med el-opvarmede helårsboliger. Formålet er at give sommerhusejere incitament til at benytte grøn strøm i stedet for brændeovne. Det betyder, at sommerhusejere kan se frem til nedsat elafgift på cirka 25 øre per kWh af det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt. Besparelsen afhænger derfor af husets størrelse og elforbrug.

Loven blev vedtaget den 29. januar 2019 og træder allerede i kraft 1. februar 2019. Nedsættelsen af elafgiften kan ske fra 1. maj 2019.

Kræver tre steps
Sommerhuse bliver nu omfattet af elafgiftsloven § 6, der i dag kun gælder for helårsboliger. Sommerhusejere skal derfor for at opnå en reduceret elafgift fremover sørge for følgende:

 • Undersøge om sommerhuset er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som el-opvarmet ferielejlighed til eget brug, sommerhus eller helårsbolig. Det kan du gøre på BBR.dk eller OIS.dk. Her kan du også finde vejledninger til, hvordan du retter oplysningerne.

 • Når registreringen er på plads, kan du ansøge din el-handelsvirksomhed om at få reduceret elafgiften. Ansøgning sker typisk via en blanket udstedt af el-handelsvirksomheden.

 • Husk at tjekke på strømafregningerne efter maj, om der står en linje med reducering af elafgift på afregninger der overstiger 4.000 kWh. Dette beløb udgør din besparelse.

Kontakt

 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128
 • Gitte Jensen

  Medlemskoordinator

  4193 3133