Pris - de faglige værktøjer

Få overblik over hvad det koster for din virksomhed
at blive koblet op på vores værktøjsportal.

Medlemspriser de generelle værktøjer på FSRDocs /Værktøjsportalen gældende fra 1. oktober 2017.

Ved køb af generelle værktøjer betales et oprettelsesgebyr pr. værktøj:

1-5 licenser: 1.563,79 kr. (svarer til et årligt vedligeholdelsesabonnement for en licens).

>5 licenser : 3.127,58 kr.

Herudover oprettes et årligt vedligeholdelsesabonnement, der opkræves som følger:

1 licens:             1.563,79 kr.

2-5 licenser:     521,28 kr.

6-10 licenser:  311,72 kr.

>10 licenser     207,48 kr.

De generelle værktøjer omfatter:

 • Årsrapporter
 • Situationsbestemte regnskaber 
 • Kvalitetssikring
 • Revisors erklæringer 
 • Revisionsopgaven
 • Udvidet gennemgang og review 
 • Revisionsprotokoller og ledelsens regnskabserklæring

Beskrivelse af værktøjerne

 Medlemspriser de specialiserede værktøjer på FSRDocs /Værktøjsportalen gældende fra 1. oktober 2017.

Ved køb af specialiserede værktøjer betales et oprettelsesgebyr pr. værktøj på 2.085,05 kr.

Herudover oprettes et årligt vedligeholdelsesabonnement uanset antallet af licenser: 2.085,05 kr.

De specialiserede værktøjer omfatter:

 • Aktieombytning
 • Tilførsel af aktiver
 • Skattefri virksomhedsomdannelse 
 • Fusion 
 • Skattefri spaltning 
 • Ophørspension
 • Værdiansættelse af virksomheder
 

Alle vedligeholdelsesabonnementer opkræves kvartalsvis.

Det forudsættes, at der tegnes licens til samtlige revisorer i virksomheden.

Der tages forbehold for prisstigninger.

Kontakt