Konference-program

Se nærmere på programmet og de spændende indlæg.

Velkomst og introduktion ved Poul Kjær, formand for XBRL Danmark

De europæiske tilsynsmyndigheders målsætning, krav og beføjelser i
relation til det nye rapporterings-framework for banker og kredit-
institutter (COREP og FINREP)
ved Meri Rimmanen, European Banking Authority (EBA)

Finanstilsynets syn på XBRL – planer for fremtidig brug af XBRL i
rapporteringer fra den finansielle sektor i Danmark
ved vicedirektør Jan Parner, Finanstilsynet.

Det fælles europæiske arbejde med COREP, FINREP og EURO-
FILING
ved Derek de Brandt, formand for XBRL Europe’s COREP and
FINREP arbejdsgruppe samt partner i det belgiske softwarefirma
Aguilonius Consulting CVBA

Erfaringer med systemudvikling af XBRL for banker
ved Jesper Nantsen, Cundus AG (Tyskland)
og Antoine Bourdais, Invoke (Frankrig)

Samspillet mellem XBRL og virksomhedens DataWareHouse og
Business Intelligence-løsninger
ved Bent Reiter, Reiter-IT

Indlæggene foregår primært på engelsk.