28. april 2016

Ugens kommentar 2016

Åbenhed og transparens om skatterådgivningen

Kommentar, 28. april


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Sagen om de såkaldte Panama Papers nåede det første politiske højdepunkt herhjemme, da skatteministeren for snart et par uger siden indkaldte bankerne og andre rådgivere til et møde om rådgivernes rolle og ansvar i forhold til at minimere grænseoverskridende skatteunddragelse og ulovligt brug af skattely.

Mødet tog sit afsæt i de anbefalinger fra 2014, som et udvalg med deltagelse af bl.a. FSR – danske revisorer, fremlagde. Heri hedder det bl.a., at al skatterådgivning bør forudsætte, at samtlige relevante informationer kan tåle dagens lys, og at det er uacceptabelt at basere sin rådgivning på, at et forhold ikke opdages. Det er stærke anbefalinger, som er fuldt ud tilstrækkelige og dækkende, hvis de vel og mærke bliver brugt.

I FSR –danske revisorer har vi naturligvis ikke sympati for skatteunddragelse eller for de rådgivere, der bevidst medvirker til sindrige skattekonstruktioner, som alene har til formål at undgå at betale skat.

Vi er af den overbevisning, at revisorerne generelt arbejder efter høje faglige standarder og lever op til de strenge etiske regler, som gælder for deres arbejde. Vi holder orden i eget hus ved at ekskludere de medlemmer, som groft og gentagne gange tilsidesætter god skik.

Det hører også med til billedet, at vi herhjemme har strenge regler og straffe, hvis revisorer eller andre rådgivere medvirker til ulovligheder. Hvis en rådgiver har medvirket ved en konstruktion og rådgiveren vidste, at formålet var at undgå at betale skat, vil vedkommende kunne ifalde straf for at medvirke til skattesvig.

I dag har der så været samråd i Folketingets Skatteudvalg om den skatteunddragelse, der er sket gennem advokatfirmaet Mossack Fonseca. Her kom det frem, at bankerne skal redegøre for, om de har medvirket til skatteunddragelse gennem deres valg af samarbejdspartnere. Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen benyttede lejligheden til at løfte den moralske pegefinger og opfordrede bankerne til ikke at udfordre lovgivningens grænser.

Der er ingen tvivl om, at de lækkede Panama Papers har skabt vrede og forargelse og givet politikerne appetit på at regulere og sanktionere. Det oplever vi også i forbindelse med de afsluttende forhandlinger om revisorloven, hvor politikernes bekymring for skatteunddragelse har ført til, at Socialdemokratiet og Radikale Venstre har foreslået helt at afskære den generalforsamlingsvalgte revisor fra at bistå virksomhederne i skattespørgsmål.

Det vil være meget indgribende i forhold til den praktiske måde revisorerne arbejder på, hvor kontrol af skatteopgørelsen og med skattebetalingen er en integreret del af revisionen. Det betyder, at man de facto fjerner skattekontrollen som en integreret del af revisionen, hvilket til syvende og sidst risikerer at føre til et pres på den danske statskasse i form af manglende skatteprovenu.

Den generalforsamlingsvalgte revisor er underlagt langt strammere krav og kontrol end andre rådgivere. Netop revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant sikrer høj grad af transparens og kontrol med, at vejledningen i forbindelse med skatteopgørelsen sker under iagttagelse af høje etiske standarder og stram tilsynskontrol.

Forslaget fra Socialdemokratiet og Radikale Venstre vil føre til mere ”ureguleret” rådgivning og trækker i stik modsat retning af det generelle politiske ønske om kontrol med skatterådgivningen. Langt mere skatterådgivning vil kunne ske ”under radaren” med risiko for mere aggressiv skatteplanlægning og mindre compliance.

Kun ved at fastholde, at den generalforsamlingsvalgte revisor kan bistå virksomheden med vejledning i skattespørgsmål vil man kunne fastholde den gennemsigtighed og kontrol, der i dag er med skatterådgivningen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu