08. juni 2020

Revision Revisornævnet - Advokatnævnet - Bøder 30001 til 99999

Advokat i interessekonflikt i sag om ejendomshandel – bøde på 40.000 kr.

I en ejendomshandel med væsentlige mangler kan køberen ”skyde” på sælgeren, der kan ”skyde” videre på ejendomsmægleren. Advokaten i denne sag havde rådgivet de to sælgere uden at gøre udtrykkeligt opmærksom på sin forretningsmæssige relation til ejendomsmægleren. Oplysninger om tidligere sager mod samme advokat illustrerer i øvrigt, at kendelser mod advokater, selv i form af mindre bøder, ret hyppigt indbringes for domstolene.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 2019-3007/CBW blev indbragt den 5. november 2019 af de to sælgere i en ejendomshandel. Kendelsen i form af en bøde på 40.000 kr. blev afsagt den 28. april 2020.

Sagen vedrørte en ejendomshandel den 4. februar 2016, hvor de to sælgere efterfølgende ifølge byretsdom af 6. november 2018 var blevet dømt til at betale 420.000 kr. til køber som følge af en væsentlig mangel ved ejendommen: Underetagen på 61 kvadratmeter var ikke godkendt til beboelse. Ejendommens samlede boligareal havde således ikke været på 195 kvadratmeter som i salgsgrundlaget. Ved et efterfølgende forlig nedsattes beløbet til 400.000 kr., der hertil ikke som i dommen blev tillagt renter.

Advokaten havde rådgivet sælgerne i sagen, men havde hertil en form for samarbejde med ejendomsmægleren i handlen. Efter Advokatnævnets begrundelse burde advokaten på et tidligere tidspunkt end den 12. november 2018 efter byretsdommen udtrykkeligt have gjort sælgerne opmærksomme på, ”at han havde en sådan relation til ejendomsmægleren, at han ikke ville kunne bistå dem med vurdering af, om der ville kunne gøres et ansvar gældende over for ejendomsmægleren”.  

Bøden blev udmålt til 40.000 kr., bl.a. under henvisning til to tidligere bøder på 10.000 kr. Disse bøder var for den enes vedkommende blevet stadfæstet ved dom af 2. december 2014, og for den andens vedkommende ved dom af 17. november 2015 samt ankedom af 10. november 2016.

Sag nr. 2019-3007/CBW

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu