13. maj 2015

Ugens kommentar 2015

Advokaterne har de facto monopol på konkursbehandling

Ugens kommentar, 13. maj 2015


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198I Berlingske Business kunne man for nylig læse, at Danske Advokaters administrerende direktør mener, at markedet for behandling af konkursramte virksomheder er frit. Det er ikke helt korrekt, markedet er ikke frit. Det har vi Sø- og Handelsrettens ord for. I ”Rapport fra udvalg om Sø- og Handelsrettens kurator/medhjælperordning” fra 2013 hedder det således:

”Konkursloven indeholder ikke krav om, at en kurator skal have en bestemt uddannelse, fx være advokat. Kurator skal på den anden side have kendskab til retsreglerne på en lang række områder og samtidig havde kendskab til, hvorledes konflikter løses, herunder gennem retssagsarbejde. I praksis har det derfor altid været advokater, der blev udpeget som kuratorer… ”.

Med andre ord, selv om advokater ikke har juridisk monopol på at behandle konkursboer, så har de et de facto monopol.

Det monopol har Folketinget og regeringen ønsket at udfordre. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe under justitsministeriet, der skal se på en liberalisering af markedet for juridiske ydelser. Denne analyse vil vi i revisorbranchen gerne bidrage til. Set både med samfundets og virksomhedernes briller er konkurrence altid ønskeligt.

Det handler for os at se om at skabe et effektivt insolvens- og konkurssystem, der 1) er i stand til at redde virksomheder og arbejdspladser, 2) er i stand til at sikre at mest mulig omsætning i de økonomisk udfordrede virksomheder kan fortsætte i stabil drift og 3) er i stand til at sikre størst mulig betaling til kreditorerne.

Herhjemme ved vi reelt ikke, hvordan konkursbehandlingssystemet performer på disse parametre. En undersøgelse fra England fra 2013 viser, at det engelske insolvenssystem bidrager med at videreføre over 6000 virksomheder og 760.000 job. I England har man indført en certificeringsordning for bobehandlere. Her kan både advokater, revisorer og andre med økonomisk baggrund blive certificeret til at behandle konkursboer.

Det handler ikke om, at revisorer skal være advokater eller omvendt. Men revisorerne har nu engang en række kompetencer og en unik indsigt i fx virksomhedsøkonomi, finansiering, værdiansættelser mv., som er relevante i forhold til konkursbehandling, og som advokaterne ikke naturligt har. Ligesom advokaterne har indsigt i procesregler, som revisorerne ikke naturligt har. Med det udgangspunkt vil en certificeringsordning, hvor både advokater, revisorer og andre kan blive certificeret, bidrage til at løfte effektiviteten i det danske insolvens og konkurssystem. Det synes vi, at Folketinget og regeringen skulle lade sig inspirere af.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu