27. maj 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Mistænkelige transaktioner

Ændret EU-liste over lande med strategiske mangler i forhold til hvidvask/terrorfinansiering

EU-Kommissionen har udsendt en opdateret liste over lande med strategiske mangler i deres setup for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Listen indgår som et af flere obligatoriske grundlag for risikovurderinger for de omfattede efter hvidvaskloven, herunder revisorer og revisionsvirksomheder.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxEU-Kommissionen udsendte den 7. maj 2020 en opdateret liste over lande med strategiske mangler vedrørende forebyggende foranstaltninger i forhold til hvidvask og terrorfinansiering, jf. Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 7.5.2020 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council.

Kommissionen har herved føjet Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodia, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongoliet, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama and Zimbabwe til listen, og omvendt slettet Bosnien-Herzegovina, Etiopien, Guyana, Laos, Sri Lanka and Tunis fra listen.

Denne oplistning af lande skal bl.a. revisorer i henhold til hvidvaskloven forholde sig til som højrisikofaktorer både i relation til klienter og klienters transaktioner/forretningsmæssige forbindelser, jf. grundlaget herfor, der gengives af Kommissionen således med en reference til hvidvaskdirektivet:

“According to article 18a of Directive (EU) 2015/849, obliged entities in all Member States will be bound to apply enhanced customer due diligence measures with respect to business relationships or transactions involving countries included in Delegated Regulation (EU) 2016/1675“.

Dette krav er opfyldt i hvidvasklovens § 17, stk. 2, for klienter og § 17, stk. 3 og 4, vedrørende transaktioner og forretningsforbindelser.

Listen med 20 lande ser med virkning fra 1. oktober 2020 således ud:

Afghanistan, Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodia, Ghana, Irak, Jamaica, Mauritius, Mongoliet, Myanmar/Burma, Nicaragua, Pakistan, Panama, Syrien, Trinidad & Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen og Zimbabwe.

Der er mange revisorer og revisionsvirksomheder, som hverken har klienter eller klienter med transaktioner/forretningsforbindelser i de oplistede a priori mistænkelige lande.

Der er dog efter hvidvasklovens § 17, stk. 1, generelt krævet skærpede kundekendskabsprocedurer også i andre tilfælde, hvor der foreligger en høj risiko for hvidvask eller terrorfinansiering. Dette vil for eksempel kunne være tilfældet ved relationer til andre lande med en højere geografisk risiko, såsom i en række tidligere Sovjetrepublikker, der ligger højt på Transparency Internationals korruptionsindeks.

Samtidigt med udsendelse af den opdaterede liste offentliggjorde Kommissionen et notat, som kan tilgås her, om fremgangsmåden ved vurderingen af landes eventuelle strategiske mangler.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu