08. januar 2019

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Høringssvar

Ændring af bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk

FSR – danske revisorer har den 8. januar 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til ændring af bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Bekendtgørelsens § 2 ændres, så der i Det Centrale Virksomhedsregister sker markering af eventuel adressebeskyttelse for en person uden CPR-nummer, der ved registreringen har tilkendegivet, at vedkommende ønsker adressebeskyttelse.

I lyset af det store fokus, der er på at forhindre hvidvask og anden virksomhedskriminalitet, er det påfaldende, at personer med tilknytning til virksomheder uden videre kan opnå adressebeskyttelse. Det gælder, uanset om personen har et CPR-nummer eller ej.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu