18. januar 2019

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Høringssvar

Ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love

FSR – danske revisorer har den 18. januar 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv)


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Vi har i vores høringssvar koncentreret os om de foreslåede ændringer til selskabsloven i udkastets § 1. Vi har bl.a. bemærkninger til en række paragraffer i selskabsloven omhandlende:

  • Reelle ejere
  • Ejeres oplysningspligt til selskabet
  • Ledelsens pligter
  • Revisors pligter
  • Selskabers oplysningspligt
  • Indberetninger til Erhvervsstyrelsen
  • Tvangsopløsning

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber