01. november 2019

Revision Revision og erklæringsopgaver - Høringer - PIE mm

Ændringer af bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

FSR – danske revisorer har den 1. november 2019 afgivet høringssvar til Finanstilsynet i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner.


FSR – danske revisorer har en række kommentarer til §§ 35, 39 og 47 samt bilag 2 og 3. 

Bl.a. henleder vi opmærksomheden på, at der i bilag 3 er tale om en udvidelse af revisionen, som vil medføre yderligere tidsforbrug for revisor sammenholdt med den nuværende ordning.

Høringssvaret kan læses her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu