27. september 2019

Regnskab Internationalt - IFRS og IAS

Ændringer af tre IFRS-standarder som resultat af reformen af rentebenchmarks

IASB har ændret kravene til den regnskabsmæssige sikring via ændringer til tre standarder. Ændringerne skal afhjælpe problemer ved brug af sikringskriterier i perioden, hvor der vil være usikkerheder fra udfasningen af de gamle rentebenchmarks.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148IASB har foretaget ændringer i IFRS 9 om Financial Instruments, IAS 39 om Financial Instruments: Recognition and Measurement og IFRS 7 om Financial Instruments: Disclosures. Ændringerne skal mindske potentielle usikkerheder forårsaget af IBOR-reformen. Derudover er der indført krav om, at virksomhederne skal afgive yderligere information til investorer om deres regnskabsmæssige sikringsforhold, der er direkte påvirket af disse usikkerheder.

IASB har opdelt arbejdet med rentebenchmarks i faser. Fase 1 afsluttes med de nu vedtagne ændringer. IASB har startet arbejdet med fase 2. Formålet med fase 2 er at sikre relevant finansiel information om effekterne af overgangen fra en rentebenchmark til en anden. IASBs sekretariat arbejder med potentielle problemstillinger, der skal løses i fase 2. Problemerne vedrører bl.a. klassifikation og måling af finansielle instrumenter. Herunder om der er tale om modifikation af eksisterende finansielle instrumenter og/eller indregning af nye finansielle instrumenter. Også emner som sikringstyper og varighed af de indførte lempelser i den regnskabsmæssige sikring indgår i fase 2.

Ændringerne træder i kraft d. 1. januar 2020, men virksomheder kan vælge at anvende dem tidligere.

FSR – danske revisorer har tidligere omtalt reform om rentebenchmarks i to nyheder på hjemmesiden:

Du kan læse nyheden fra maj her

Du kan læse nyheden fra juni her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu