04. september 2019

Skat Skat - Info fra skat

Ændringer i oplysningsskema for 2019

Skattestyrelsen har informeret om, at man foretager ændringer i oplysningsskemaet for 2019.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Skattestyrelsen har informeret FSR - danske revisorer om, at man ønsker at foretage ændringer i oplysningsskemaet for 2019. 

Felt 67 - kontrollerede transaktioner

Oplysningsskemaet bliver fra 2019 ændret i felt 67, som vedrører kontrollerede transaktioner.

Fremadrettet vil teksten i oplysningsskemaet være:

"Har der været handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernforbundne parter?"

I oplysningsskemaet 2018 var teksten 

"Har der været handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernforbundne parter på mere end 5 mio. kr.?"

Beløbsgrænsen på 5 mio. kr. fjernes således i feltet. Baggrunden for ændringen er en beretning fra Rigsrevisionen vedr. SKATs indsats på transfer pricing-området. 

Fremadrettet betyder det, at selskaber, som har sat kryds i felt 67 også vil skulle udfylde det supplerende bilag om kontrollerede transaktioner. 

Øvrige ændringer

Oplysningsskemaet vil få tilføjet et nyt felt om

  • "Indberetning af underskud der er bortset fra i indkomståret, jf. LL § 33H". 
  • "Genanbringelse af ejendomsavance".  
  • "Registrering af EBIT/EBITDA begrænsning". 

Derudover vil der være ny vejledningstekst til felt 161a, 161c, 161d, 161e og 161L. 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu