29. januar 2019

Regnskab Indberetning - Regnskab Basis

Ændringer i Regnskab Basis

Erhvervsstyrelsen ændrer i indberetningsløsningen Regnskab Basis. Dette indebærer blandt andet, at det ikke længere er muligt at indberette pengestrømsopgørelse. Også indberetnings-flowet er fremover en smule anderledes.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Indberetnings-flowet i løsningen er fremover en smule anderledes. Når du skal indberette årsrapport, skal du således først besvare ganske få spørgsmål. Det er f.eks. spørgsmål om, hvilken regnskabsklasse virksomheden laver årsrapport efter.

Det er ikke længere muligt at indberette årsrapport efter reglerne i klasse C. Det betyder helt konkret, at det fremover ikke vil være muligt at oplyse nedenstående oplysninger i en årsrapport, som dannes af Regnskab Basis:

  • Pengestrømsopgørelse
  • Nøgletal
  • Redegørelse for samfundsansvar
  • Redegørelse for virksomhedsledelse
  • Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning
  • Udvalgte notekrav, som relateres til regnskabsklasse C

Erhvervsstyrelsen forventer, at ændringerne i Regnskab Basis foretages den 30. januar 2019.

Hvem kan opleve udfordringer?
Erhvervsstyrelsen oplyser, at enkelte virksomheder kan opleve udfordringer ved overgangen til den nye version.
Eksempel:
Hans Andersen har den 4. januar 2019 oprettet en kladde af årsrapporten efter reglerne i klasse C. Årsrapporten godkendes på en generalforsamling den 30. januar. Men når Hans Andersen næste dag vil indberette årsrapporten (i den nye version af Regnskab Basis), ser kladden anderledes ud, eksempelvis er der ikke længere en pengestrømsopgørelse.
 
Er man i tvivl, om der kan opstå udfordringer ved indberetning af en årsrapport, opfordrer styrelsen til, at man kontakter dem, så der kan findes en løsning.
 
Ved spørgsmål kan Mikkel Sanderhoff hos Erhvervsstyrelsen kontaktes på: mikder@erst.dk  // 3529 1836

FSR - danske revisorer hører også gerne, hvis medlemmerne oplever udfordringer eller har kommentarer til det nye Regnskab Basis, således at foreningen kan følge op på udfordringer og forslag.
Her kan du skrive til Jakob Holm, jho@fsr.dk

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu