27. februar 2017

Revision Revisornævnet - Erhvervsankenævn

Afgifter ved en dags for sen indsendelse af årsrapporter stadfæstes af Erhvervsankenævnet

Den nedennævnte sag viser, at modtagelsesdatoen og ikke datoen for underskrift af årsrapporten er afgørende for at pålægge adfærdsregulerende afgifter efter årsregnskabslovens § 151. I den nedennævnte sag var årsrapporterne underskrevet på den sidste ”afgiftsfrie dag”, den 16. marts 2016, men først indberettet og dermed modtaget i Erhvervsstyrelsen dagen efter.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxKlagen over adfærdsregulerende afgifter på 500 kr. pr. medlem af den øverste ledelse ved for sen indsendelse af årsrapporter for fem selskaber blev indbragt af ét medlem på vegne af alle medlemmer den 13. april 2016 (J.nr. 2016-3274).

Regnskabsåret udløb den 30. september for alle fem selskaber. Det formelle sagsforløb var traditionelt: Erhvervsstyrelsen havde sendt et påkravsbrev den 4. marts 2016, hvorefter årsrapporterne kunne indsendes uden afgift senest den 16. marts, og ultimativt med anmodning fra Erhvervsstyrelsen om skifteretlig opløsning, hvis årsrapporterne ikke var indsendt senest den 1. april.

Indsendelsen og dermed modtagelsen i Erhvervsstyrelsen skete den 17. marts, hvorefter medlemmerne i den øverste ledelse hver især blev pålagt afgifter på 500 kr. pr. selskab ved skrivelser af samme dato.

Bestyrelsesmedlemmerne anførte, at fremsendelsen var sket via Penneo den 16. marts. Erhvervsstyrelsen kunne imidlertid dokumentere ved digitalt genererede kvitteringer, at indsendelse og modtagelse først var sket den 17. marts. Dette var afgørende, og ikke underskriftsdatoen dagen før.

Dette lagde Erhvervsankenævnet til grund for sin tiltræden af de pålagte afgifter i kendelsen af 7. december 2016.

Sagen bekræfter, at der lægges en helt rigid fortolkning til grund ved fortolkningen af reglerne i årsregnskabsloven om adfærdsregulerende afgifter. Endvidere fremgår det af sagsforløbet, at Erhvervsstyrelsen nu reagerer prompte ved for sene indsendelser: Aktuelt var fristen den 29. februar og påkravsbrevet dateret allerede den 4. marts.

Kendelse af 7. december 2016 - j.nr. 2016-3274

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu