01. marts 2017

Revision Revisornævnet - Erhvervsankenævn

Afgifter ved for sen indsendelse af årsrapport stadfæstes af Erhvervsankenævnet

Den nedennævnte sag viser, at særlige omstændigheder, der kan begrunde afgiftsfritagelse ved for sen indsendelse af årsrapporter, ikke foreligger, når et selskabs øverste ledelse ikke har gjort sig bekendt med et påkravsbrev i selskabets elektroniske postkasse.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxKlagen over adfærdsregulerende afgifter på 3.000 kr. pr. medlem af bestyrelsen i et aktieselskab ved for sen indsendelse af årsrapport blev indbragt af ét medlem, en advokat, på egne vegne den 22. januar 2016 og efterfølgende på vegne af alle tre bestyrelsesmedlemmer den 29. januar 2016 (J.nr. 2016-657).

Det formelle sagsforløb var traditionelt: Selskabets regnskabsår sluttede den 31. maj 2015. Erhvervsstyrelsen havde lige efter indsendelsesfristens udløb den 2. november udsendt et påkravsbrev til selskabets elektroniske postkasse den 4. november, hvorefter årsrapporten kunne indsendes uden afgift senest den 16. november. Selskabet ville blive oversendt til tvangsopløsning, hvis årsrapporten ikke var modtaget senest den 2. december. Indsendelsen skete først den 22. januar 2016, og dermed efter påbegyndelse af den tredje måned efter indsendelsesfristen den 2. november 2015. De tre bestyrelsesmedlemmer blev pålagt afgifterne ved skrivelser af 22. januar 2016.

Bestyrelsesmedlemmerne anførte, at de aldrig havde modtaget noget påkravsbrev fra Erhvervsstyrelsen, og at hovedaktionæren og eneejeren havde været sygdomsramt. De forventede således, at de hver især ville få tilsendt et påkravsbrev. Erhvervsstyrelsen redegjorde dog for, at bestyrelsen havde ansvaret for at gøre sig bekendt med indholdet i selskabets elektroniske postkasse.

Det blev bekræftet af eBoks A/S over for Erhvervsstyrelsen, at påkravsbrevet var fremkommet til selskabets elektroniske postkasse den 4. november 2015, hvilket Erhvervsankenævnet lagde til grund for sin tiltræden af de pålagte afgifter i kendelsen af 14. september 2016. 

Kendelse af 14. september 2016 (J.nr. 2016-657)

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu