07. september 2016

Revision Revisornævnet - Erhvervsankenævn

Afgifter ved for sen indsendelse af årsrapport stadfæstes af Erhvervsankenævnet

Den nedennævnte sag viser, at særlige omstændigheder, der kan begrunde afgiftsfritagelse ved for sen indsendelse af årsrapporter, skal kunne henføres til perioden forud for indsendelsesfristen. I den pågældende sag var bestyrelsesmedlemmet med ansvar for indsendelsen blevet ramt af alvorlig sygdom, der dog først havde ramt vedkommende efter udløbet af indsendelsesfristen.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxKlagen over adfærdsregulerende afgifter på 3000 kr. pr. medlem af den øverste ledelse ved for sen indsendelse af årsrapport blev indbragt af ét medlem på vegne af alle tre bestyrelsesmedlemmer den 21. september 2015 (J.nr. 2015-11953).

Det formelle sagsforløb var traditionelt: Erhvervsstyrelsen havde sendt et påkravsbrev den 23. juni 2015, hvorefter årsrapporten kunne indsendes uden afgift senest den 3. juli 2015. Indsendelsen skete først den 24. august, hvorefter de tre bestyrelsesmedlemmer pålagdes afgifterne ved skrivelser af 31. august 2015.

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan det enkelte ledelsesmedlem undtages for afgift. I sagen var det regnskabsansvarlige bestyrelsesmedlem, klageren, blevet indlagt på hospital den 6. juni 2015 ved alvorlig sygdom. Indlæggelsen havde efter det oplyste varet fire uger på intensivafdeling og tre uger på et sengeafsnit efterfulgt af et månedlangt ophold på et genoptræningscenter. Klager havde kontaktet Erhvervsstyrelsen telefonisk den 12. august og underrettet om, at årsrapporten ville blive indberettet i uge 34 (17.-23. august).

Da sygdommen først indtraf efter indsendelsesfristen 1. juni, anså Erhvervsstyrelsen og efterfølgende Erhvervsankenævnet det ikke for at være særlige omstændigheder, der kunne begrunde afgifts-fritagelse.

De to øvrige menige bestyrelsesmedlemmers afgifter blev også fastholdt under henvisning til, at ingen af dem havde dokumenteret forsøg på at fremme indsendelsen inden indsendelsesfristens udløb den 1. juni 2015. Ansvaret for indsendelse er et personligt og selvstændigt ansvar for samtlige medlemmer af den øverste ledelse, og det kan således ikke delegeres til et enkelt medlem.

Klagers fremhævelse af årsrapportens ubetydelighed - syv posteringer i årets løb og herunder ingen forretningsmæssige dispositioner – var ligegyldig for afgørelsen.

Kendelse af 18. februar 2016

Sagen bekræfter endnu engang, at der skal foreligge helt særlige omstændigheder for at undgå afgifter, jf. eksempelvis nedenstående fire links til faglige nyheder om andre sager herom i Erhvervsankenævnet:

Faglig nyhed af 15. december 2014
 
Faglig nyhed af 18. december 2014

Faglig nyhed af 3. marts 2015

Faglig nyhed af 10. februar 2016

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu