04. november 2019

Skat Skat - Info fra skat

Aktiebaserede investeringsselskaber

I januar 2019 vedtog Folketinget nye regler i aktieavancebeskatningsloven, således at investering i aktiebaserede investeringsselskaber kan blive beskattet som aktieindkomst. Muligheden, for at indkomsten bliver beskattet som aktieindkomst, kræver dog, at man sender specifik information til Skattestyrelsen.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Folketinget vedtog i januar 2019 aktieavancebeskatningsloven § 19 B, som giver mulighed for, at afkast fra investeringsselskaber, herunder ETF’er, der overvejende investerer i aktier, for personer skal medregnes ved opgørelse af aktieindkomsten.

I oktober fulgte Skatteforvaltningen efter og offentliggjorde bekendtgørelsen om indsendelse af meddelelse og oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4 og 6.

I bekendtgørelsen har Skattestyrelsen uddybet, hvilke oplysninger, man skal indsende for, at Skattestyrelsen kan vurdere, om investeringen kan blive beskattet i henhold til aktieavancebeskatningsloven § 19 B.

Det drejer sig blandt andet om

  • For danske selskaber m.v. navn, adresse og skattemæssigt hjemsted og for udenlandske selskaber m.v. navn, adresse, skattemæssigt hjemsted og hjemland.
  • Cvr-nummer, SE-nummer eller tilsvarende udenlandsk identifikation.
  • Det senest aflagte regnskab.

Disse oplysninger skal indsendes senest den 1. november i kalenderåret før det kalenderår, som meddelelsen fra Skattestyrelsen skal have virkning fra. 

 Derudover skal man også indsende oplysninger om, hvorvidt anbringelsesgrænsen i aktieavancebeskatningsloven § 19 B, stk. 2 er opfyldt.  Disse oplysninger skal man senest den 1. juli indsende til Skatteforvaltningen til vurdering af, om man i det forudgående indkomstår har overholdt grænsen.

For indsendelse af alle oplysningerne omfattet af bekendtgørelsen gælder, at de skal indsendes online via https://skat.dk/skat.aspx?oid=2290700

 

FSR – danske revisorers høringssvar til aktieavancebeskatningslovens § 19 B.

FSR – danske revisorers høringssvar til bekendtgørelsen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu