Regnskab Andelsboliger

Andelsboligforeninger – opdateret vejledning og nye regler

Erhvervsstyrelsen har opdateret vejledningen om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven. Der er meget få væsentlige indholdsmæssige ændringer.