19. maj 2020

Uddannelse Nyt om uddannelse

Ansøgertal for cand.merc.aud. 2020

De foreløbige ansøgertal for cand.merc.aud er kommet. Midt i en tid hvor universiteterne for alvor har fået gang i de digitale undervisningsværktøjer, og afholdelsesforholdene for sommerens eksaminer er usikre, skal universiteterne også til at planlægge velkomsten af nye studerende til september, der ser ud til at blive en anelse færre end i 2019.


Josefine Jørgensen Konsulent, CSR & Uddannelsespolitik
wwb@sfe.qx 4193 3141


Julie Rich Studentermedhjælper
wev@sfe.qx 4193 3130De foreløbige tal for antallet af studerende der har søgt ind på cand.merc.aud., ser ud til at blive en anelse lavere i 2020 end i 2019, der var et meget højt år, lyder meldingen fra universiteterne. I år er der i første runde i alt blevet tilbudt pladser til 832 studerende, hvor der er i 2019 blev optaget 641 studerende.

Selv om de endelige tal for optag af studerende først findes til oktober, kan du få en fornemmelse af ansøgere og optag på cand.merc.aud. på de fire universiteter. Det fremgår af nedenstående tabeller, hvordan foreløbige ansøgere og studiepladstilbud fordeler sig på universiteterne, samt fordelingen mellem fuldtidsstudiet og erhvervskandidatuddannelsen for 2020.

Totalt ansøgertal i 2020 på erhvervskandidat og fuldtidsstudiet på cand.merc.aud.

  Fuldtid Erhvervskandidat Ansøgere i alt Studerende tilbudt en plads
Aalborg Universitet 134 107 241 241*
Aarhus Universitet 154 67 221 221
Copenhagen Business School 210 208 418 240
Syddansk Universitet 195 110 310 130*
Total 693 492 1190 832

Kilde: Tallene for 2020 er oplyst af hver af de fire universiteter. Tallene indeholder alle ansøgere til uddannelsen. Samme studerende kan godt vælge at søge flere universiteter. Studerende tilbudt en plads’ er det antal studerende, som bliver tilbudt en plads på studiet. Grundet frafald og muligt optag på en anden uddannelse, tilbyder universiteterne ofte pladser til flere studerende, end der reelt er plads til.
*SDU har plads til 90 studerende på fuldtid og 40 studerende på erhvervskandidaten.

*AAU tilbyder plads til alle ansøgere, med det forbehold, at ansøgeren opfylder gældende adgangskrav

Høj kreativitet på de digitale platforme

Alle fire universiteter melder om digital fjernundervisning og stor kreativitet blandt undervisere i disse dage. Hvor Aalborg Universitet i forvejen kører meget undervisning digitalt, har det være en ny udfordring for de øvrige tre universiteter. Kreativiteten er i højsædet på Århus Universitet hvor der blandt andet er inddraget; online forelæsninger, ”screen-casts”, hvor underviseren laver en film med speak til slides, hjemmeopgaver med diskussionsforum og peer feedback, elektroniske quizzes, diskussionsfora og elektroniske opslagstavler, hvor de studerende kan stille spørgsmål. Langt hovedparten af de studerende er glade for de nye læringsmetoder, men universitet oplever også, at ikke alle studerende er aktive på de digitale platforme. Det kan skyldes, at en lille gruppe cand.merc.aud.-studerende kører studiet som selvstudie.

På Syddansk universitet har de også omfavnet de nye digitale værktøjer, og arbejder i øjeblikket intenst med planlægning af eksamensafholdelse. Der er planen, i skrivende stund, at eksaminer afholdes elektronisk. SDU drøfter internt, hvordan de bedst håndterer de udfordringer og bekymringer der kan være omkring plagiat og anden eksamenssnyd. Det er planen at SDU genoptager den normale undervisning i klasselokalerne til efteråret.

Anderledes meldinger om efteråret åbning kommer der fra CBS, hvor der, på grund af universitetets størrelse og antallet af studerende, må tages andre forbehold. Her arbejder man under den hypotese, at fysisk fremmøde og større forsamlinger, som for eksempel storholdsforelæsninger, kan være påvirket af restriktioner langt ind i efteråret 2020.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu