04. september 2020

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

August blandt de bedste konkursmåneder i 11 år

August bød på væsentligt færre konkurser end juli og et tilsvarende lavere jobtab. Faktisk var august 2020 den tredje bedste konkursmåned i de sidste 11 år, når man kigger på antal tabte årsværk, viser beregninger fra eStatistik og FSR – danske revisorer.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147


Ulrik Jørstad Gade Chefkonsulent
hwt@sfe.qx 2683 2638Corona-krisen har fortsat ikke vist sig i konkurstallene. Faktisk er det næsten omvendt. For august 2020 har budt på et af de laveste antal tabte jobs siden januar 2009, viser konkursdata fra eStatistik og FSR – danske revisorer.

”Siden 2009 er det kun sket to gange, at en måned har budt på et lavere jobtab ved konkurser end august 2020. Når vi ser på fakta omkring restriktioner og nedlukning, er det svært at se, hvordan det fører til færre tabte jobs. Så bundlinjen må være, at hjælpepakkerne virker. Men det rejser også spørgsmålet om, hvor stort et efterslæb der vil være, når hjælpepakkerne nu bliver faset ud,” siger politisk chef i FSR – danske revisorer, Gorm Boe Petersen.

I alt var der 304 konkurser i august, hvoraf de 125 var i virksomheder med beskæftigelse, hvilket gav et jobtab på 578 årsværk. Kun to gange siden januar 2009 er det sket, at en måned har budt på et lavere jobtab ved konkurser end august 2020, hvilket placerer august 2020 som den tredje bedste konkursmåned i de seneste 11 år, når man kigger på antal tabte årsværk.

Kigger vi på antallet af konkurser, er det sket ti gange siden januar 2009, at en måned har budt på færre konkurser end de 304, der var i den netop overståede august.

Industrien flyver under konkursradaren
Samlet set er der nu registreret 2.618 konkurser i Coronatiden fra marts 2020 og frem til og med august.

I samme periode sidste år var der 4.287 konkurser, mens der under finanskrisen i 2009 var 2.724 konkurser.

Ser man på jobtabet er der nu tabt 6.683 årsværk ved konkurser i Corona-perioden mod 5.548 i samme periode 2019.

”Under finanskrisen resulterede konkurser i hele 11.865 tabte årsværk fra marts til august 2009, altså knap 80 procent flere. På tværs af brancher ligner august i vid udstrækning de tidligere måneder under Corona-krisen. Endnu en gang er det bemærkelsesværdigt, hvor godt industrien har klaret sig igennem Corona-tiden på konkursfronten. Sammenligner man med industriens andel af den private beskæftigelse, må man sige, at branchen i udpræget grad går under radaren,” siger direktør i eStatistik, Kent Nielsen.

Læs hele analysen her:

___
 

Tabel 1. Konkursudvikling i marts til august, 2009, 2019, 2020

 

Marts

April

Maj

Juni

juli

August

Marts til August

 

2020

Konkurser i alt

295

494

591

455

479

304

2.618

Jobtab (årsværk)

1.056

2.155

894

705

1.295

578

6.683

GNS. levetid for konkursramte virksomheder (år)

7,9

6,6

7,4

7

7,6

7,2

7,2

Konkurser i virksomheder med beskæftigelse

134

184

190

141

166

125

940

 

2019

Konkurser i alt

1.192

966

637

461

636

395

4.287

Jobtab (årsværk)

1.060

861

1.039

783

1.150

655

5.548

GNS. levetid for konkursramte virksomheder (år)

4,7

4,9

6,6

6,9

6,6

6,7

5,7

Konkurser i virksomheder med beskæftigelse

212

189

210

151

171

138

1.071

 

2009

Konkurser i alt

477

445

498

494

456

354

2.724

Jobtab (årsværk)

1.955

3.072

1.732

2.082

1.975

1.049

11.865

GNS. levetid for konkursramte virksomheder (år)

6,3

6,8

6,9

6,7

7

6,9

6,8

Konkurser i virksomheder med beskæftigelse

271

264

256

226

242

173

1.432

Kilde: Danmarks Statistiks konkursstatistik KONK3. Beregninger foretaget af eStatistik.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber