14. marts 2019

Revision Offentlig sektor - Offentlig revision

Bekendtgørelse om kommunal og regional revision

FSR – danske revisorer har den 14. marts 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til ændring af bekendtgørelse om kommunal og regional revision.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148I forbindelse med revisionen af bekendtgørelsen henleder vi opmærksomheden på § 1, stk. 1, nr. 3, som fastsætter, at bekendtgørelsen gælder for § 60-selskaber, der ikke er ”små”, jf. revisorlovens § 1a, stk. 1, nr. 4 – dvs. for kommunale fællesskaber inden for størrelsesgrænserne af regnskabsklasse B. Det er vores opfattelse, at dette udgør en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde for de ”mellemstore” kommunale fællesskaber, som langt overstiger de krav, der pålægges almindelige kapitalselskaber. Vi foreslår derfor, at bekendtgørelsen, ud over kommuner og regioner, kun skal gælde for § 60-selskaber, der opfylder betingelserne for at være ”store” virksomheder, jf. revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 6.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu