09. april 2019

Revision Offentlig sektor

Bekendtgørelse om tilskud til indsamling af affald på de danske strande

FSR – danske revisorer har den 9. april 2019 afgivet høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om tilskud til indsamling af affald på de danske strande.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148FSR - danske revisorer har en række kommentarer til udkastet og gør
i høringssvaret bl.a. opmærksom på, at ordet ”revisorattesteret” bør
præciseres af to hensyn:

  1. ”Revisor” er ikke en beskyttet titel som f.eks. ”advokat”. Dvs. alle kan kalde sig revisor uanset uddannelse. Den korrekte titel at anvende for uddannede revisorer er ”godkendt revisor”, som dækker over både registrerede og statsautoriserede revisorer. Det er ikke tilladt at kalde sig godkendt, registreret eller statsautoriseret revisor uden at være det.

  2. ”Attest” er ikke et begreb, en godkendt revisor arbejder med. De godkendte revisorer afgiver erklæringer, og derfor bør formuleringen ”erklæring” anvendes.

FSR - danske revisorers høringssvar kan læses her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu