31. januar 2022

Skat Skat - Høringssvar

Bemærkninger til udkast til styresignal om procesgodtgørelse af energiafgifter i byggeri

FSR – danske revisorer har den 15. december 2021 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal – præcisering af praksis – procesgodtgørelse af energiafgifter på varme og varer forbrugt i byggeri – proceslempelse for byggeri kan ydes for rumvarme til byggeaktiviteter på visse betingelser


FSR – danske revisorer har den 15. december 2021 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal – præcisering af praksis – procesgodtgørelse af energiafgifter på varme og varer forbrugt i byggeri – proceslempelse for byggeri kan ydes for rumvarme til byggeaktiviteter på visse betingelser.

Skattestyrelsen opstiller i udkastet til styresignal fire afgrænsningsspørgsmål. Vi har følgende bemærkninger til afgrænsningsspørgsmålene:

Ad 1.

Vi mener ikke, at det er nødvendigt at præcisere, hvordan udtrykket ”bygning” skal forstås. Det er vores opfattelse, at det ligger i sagens natur, hvad der må forstås ved en bygning, og at der er en risiko for, at præciseringen kan skabe unødig tvivl.

Ad 2.

Vi mener, at præciseringen om, at rumvarmen skal være nødvendig for at producere bygningen er hensigtsmæssig og i overensstemmelse med lovbemærkningerne i 2003/1 LSF 210.

Ad 3.

Det er vores opfattelse, at denne præcisering ikke skaber mere klarhed i forhold til forståelsen af bestemmelsen. Det centrale i forhold til forståelsen af bestemmelsen om udtørring af bygningsmaterialer er efter vores opfattelse, at bestemmelsen kan anvendes, indtil der er opnået et fugtniveau, som kan tolereres i forhold til opførelsen af bygningen. Dette fremgår ikke klart af præciseringen, hvilket vi forslår angives.

Ad 4.

Vi mener, at punktet med fordel kan præciseres yderligere. Frem for at definere, hvilken temperatur, der skal være i bygningen, er det vores opfattelse, at Skattestyrelsen i stedet bør definere, at rumvarmen skal være nødvendig for at producere bygningen på samme vis, som det er defineret i lovbemærkningerne i 2003/1 LSF 210, i forbindelse med det almindelige byggearbejde inden for rammerne af sædvanlig arbejdstilrettelæggelse, som det er defineret i udkastet til styresignalet.

Læs hele høringssvaret.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber