14. januar 2021

Debatindlæg Debatindlæg

Beskyt revisortitlen bedre

I Danmark har vi en lang tradition for at støtte op om virksomheder, forbrugere og borgernes mulighed for at navigere trygt og sikkert i et stadigt mere komplekst samfund.


Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Nedenstående debatindlæg er oprindeligt bragt i Frederiksborg Amts Avis.

I Danmark har vi en lang tradition for at støtte op om virksomheder, forbrugere og borgernes mulighed for at navigere trygt og sikkert i et stadigt mere komplekst samfund.

Derfor har vi også en lang række hverv, som er autorisationsbelagt.

Autorisationer har en dobbelt beskyttelsesfunktion.

Dels er de der for at beskytte patienter, forbrugere og virksomheder.

Dels er de et signal til de autoriserede om, at de skal holde den faglige fane højt og være omhyggelige i deres arbejde.

Beskytter mod snyd

Som et ekstra beskyttelseslag uden på autorisationen har samfundet i nogle tilfælde valgt også at beskytte titlen.

Ingen må kalde sig læge uden at have autorisationen på plads. Det samme gælder for advokater.

For revisorfaget gælder der ikke denne beskyttelse. Vi er ganske vist autorisationsbelagte, selvom det egentlig kaldes en godkendelse som revisor.

Men ordet "revisor" er ikke en beskyttet titel. Enhver i Danmark kan kalde sig revisor.

Men når revisortitlen ikke er beskyttet, så er der risiko for, at der kan opstå forvirring og uklarheder. Der er i Danmark flere end 2500 virksomheder, hvor "revisor" eller "revision" indgår i virksomhedsnavnet - virksomheder, der tilbyder revisorlignende ydelser.

Uden at have for eksempel godkendelsen på plads, uden at skulle leve op til lovfæstede kvalitetskrav og uden at være underlagt tilsyn fra myndighederne. Det er alle krav, som understøtter kvaliteten og tilliden til godkendte revisorers arbejde.

Til tider går det galt, når virksomheder bruger ikke-godkendte revisorer.

Et klassisk eksempel er den kriminelle virksomhedsejer, der køber en erklæring hos den ikke-godkendte revisor og bruger den til at fremstå retskaffen overfor en sagesløs og lovlydig underleverandør -som tror på erklæringen, fordi det netop er en »revisor«, der har skrevet erklæringen.

Kun de godkendte

Vores løsning på problemet er, at kun godkendte revisionsvirksomheder - de virksomheder, der optræder i Erhvervsministeriets register over revisionsvirksomheder - må bruge ordet "revisor" eller "revision" i deres virksomhedsnavn.

Vi skal huske, at revisorer - dem med godkendelse - er og har altid været en væsentlig og respekteret del af dansk erhvervsliv. Revisorer er et af de bedste bolværk overhovedet mod snyd i Danmark. Det vil skal der værnes om.

Mere end nogensinde før.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber