23. november 2022

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Bestyrelsesmedlem søges til Skattesagsfonden

Hvis du har interesse for at arbejde med retssikkerhed i forbindelse med førelse af skattesager, så er der en plads ledig nu i Skattesagsfondens bestyrelse


Mette Kramshøj Flinker Chefkonsulent
zxs@sfe.qxSkattesagsfondens formål

Skattesagsfonden yder økonomisk støtte til førelse af skattesager ved de ordinære domstole, fortrinsvis sager af mere principiel betydning.

Fonden kan også i særlige tilfælde yde støtte til førelse af principielle skattesager for Landsskatteretten.

Fondens bestyrelse er af den opfattelse, at fondens eksistens og støttemuligheder har en særlig interesse for advokater og statsautoriserede revisorer, der i deres daglige virke måtte blive opmærksom på principielle skattesager, der fortjener en retslig afgørelse, men hvor skatteyder af økonomiske grunde afstår fra at føre en sådan sag.

Dine kompetencer

Fonden ledes af en bestyrelse på 3-7 personer, hvoraf alle på nær to udpeges af FSR – danske revisorer. For at blive udpeget skal du være blandt FSR – danske revisorers praktiserende medlemmer.

Bestyrelsens aktiviteter

Bestyrelsen mødes 2-3 gange om året (virtuelt) med henblik på at drøfte de modtagende henvendelser og drøfte sagernes principielle karakter. 

Honorar

Arbejdet i Skattesagsfondens bestyrelse er ulønnet

Er du interesseret?

Er er du interesseret i at blive medlem skattesagsfondens bestyrelse, bedes du sende dit CV samt skrive en kort motiveret ansøgning (ca. 5 linjer) og sende til Mette Kramshøj Flinker på mkf@fsr.dk senest den 2. januar 2023. Dertil bedes du udfylde skemaet til ansøgninger. Navngiv din ansøgning ”Kandidat til Skattesagsfondens bestyrelse”.Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte koordinator Mette Conradsen på mco@fsr.dk

 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber