22. juni 2022

Fagligt fokus

Bliv klædt på til arbejdet med ISA 315

Den internationale standard ISA 315 træder i kraft ved revision af regnskaber, der begynder den 15. december 2021 eller senere. Læs med i Fagligt Fokus og bliv klædt på til arbejdet med den ajourførte standard.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære læser

Velkommen til denne uges udgave af Fagligt Fokus, hvor vi fokuserer på ajourføringen af den internationale revisionsstandard ISA 315 og det arbejde, som vi udfører her i foreningen for at kunne informere om og bidrage til en ensartet og passende implementering af standarden i revisorbranchen.

ISA 315 (ajourført) handler om identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation og er en af de helt grundlæggende revisionsstandarder, der skal benyttes, når revisor udfører en revisionsopgave.

Et af de helt centrale elementer er revisors forståelse af den kommende revisionsopgave. Efter ajourføringen af standarden er det naturligvis stadig vigtigt, at revisor opnår en forståelse af den virksomhed, der skal revideres. Dette gøres blandt andet ved at udføre risikovurderingshandlinger, der er rettet mod både interne og eksterne forhold i virksomheden.

Som noget nyt har standarden mere fokus på, at revisor skal fokusere sit arbejde på de områder, hvor sandsynligheden for og omfanget af væsentlig fejlinformation er til stede. Det vil sige, at revisor skal have mere fokus på risikofyldte forhold i regnskabet, som revideres. ISA 315 (ajourført) fokuserer hermed i højere grad på, hvad revisor skal gøre i forbindelse med risikovurderingen, og standarden uddyber, hvordan revisor skal udøve professionel skepsis i tilknytning til at forstå virksomheden og risikoen som helhed.  

Den ajourførte standard er blevet mere omfattende, men også mere klar, håndgribelig og mindre kompleks at anvende. Der er fx givet en række eksempler på, hvordan standarden kan skaleres til den enkelte virksomhed - det være sig store såvel som små virksomheder, hvor kompleksiteten og virksomhedens kontrolmiljø er begrænset.

Stort temanummer i Revision & Regnskabsvæsen

Revisionsteknisk Udvalg (REVU) har arbejdet med ajourføringen i mere end et år og har fokus på at udbrede kendskabet til revisionsstandarden. REVU har i den forbindelse udarbejdet et temanummer til juni-nummeret af Revision & Regnskabsvæsen, som indeholder fem artikler om den ajourførte ISA 315, som handler om Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation. Formålet med artiklerne er at informere om og bidrage til en ensartet og passende implementering af den ajourførte standard.

De fem artikler om den ajourførte ISA 315 er:

Læs også vores nyhed: REVU’s artikler om ISA 315 (ajourført).

Ved at læse artiklerne fra temanummeret samt standarden, jf. ovenfor, kan du blive klædt på til arbejdet med den nye standard. Derudover kan du i regi af FSR – danske revisorers efteruddannelsesudbud blive yderligere klædt på – fx på Ajour! Revision eller up-to-date-kurserne.

Vi forventer at sende den danske oversættelse af ISA 315 (ajourført) i høring i starten af juli måned.

Standarden kan findes på engelsk på IAASB’s hjemmeside.

God sommer til jer alle og på gensyn i næste udgave af Fagligt Fokus.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber